Bli kund

Ta del av Hälsobolagets inspirerande föreläsningar, kurser och utbildningar

Hälsobolaget erbjuder en rad olika utbildningar, kurser och föreläsningar inom hälsa, rehabilitering och arbetsmiljö; från stresshantering, livsstilsförändring och sömnföreläsning till arbetsmiljö för chefer och HLR (Hjärt- och lungräddning).

Välkommen oavsett om du kommer från näringslivet eller som privatperson.

Hälsobolagets utbildningar

En strategisk plan för utbildning bör alltid finnas inom organisationen för att företagshälsan ska kunna bidra till att lösa problem och se möjligheter. Men för att en sådan plan ska vara effektiv och hållbar måste den också vara kontinuerlig – i praktiken innebär det ett livslångt lärande. På Hälsobolaget håller vi oss ständigt uppdaterade för att kunna erbjuda den senaste kunskapen inom våra kompetensområden.

education-img

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud (AMU)

Målet med Hälsobolagets arbetsmiljöutbildning är att ge dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud ökad kunskap kring Arbetsmiljölagen och hur SAM-arbetet hanteras i vardagen – vem som gör vad och varför.
Område
Framgångsrik chef
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

”Tänk om jag har fel?” Föreläsning om beroende i arbetslivet

En föreläsning om beroende i arbetslivet. Tillsammans tar vi ett omtag kring de viktiga frågorna om hur man som chef ska agera när man misstänker att en person har hamnat i ett missbruk. Genom att sätta in rätt insatser tidigt ger det inte bara en ekonomisk vinst för organisationen – det räddar också liv.
Område
Framgångsrik chef
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Främjande av psykisk hälsa på arbetsplatsen – 10 enkla sätt att ta hand om varandra

Temat är; det vi alla borde veta om psykisk hälsa/ohälsa. Så främjar du din och andras psykisk hälsa samt känner igen och hanterar tidiga signaler på psykisk ohälsa.
Område
Effektiva team
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Vad gömmer sig bakom skärmen? – Det ökade bruket av alkohol och droger i pandemins fotspår

Är du chef och behöver kunskap gällande alkohol och droger? Under en 2 timmars lång föreläsning går vi igenom ny forskning, tidiga tecken men framförallt hur du som arbetsgivare kan agera när du misstänker att en medarbetare hamnat i missbruk.
Område
Framgångsrik chef
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Första hjälpen inkl HLR (Hjärt-lungräddning) med hjärtstartare

Utbildningen i HLR och första hjälpen innehåller både teori och praktik samt träning med övningshjärtstartare. Utbildningen ger en bred handlingsberedskap och ökad trygghet att våga agera i väntan på ambulans.
Område
Grundutbildningar
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Hållbar och hälsosam chef

Om hjärnsmart ledarskap – neuroledarskap, arbetsglädje och hjärnsmart arbetsplats. Övningen: chefs/arbetslinjen: - Om målbild, hinder, nyckelbeteenden och diket eller gnällrondellen.
Område
Framgångsrik chef
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Arbetsglädje

Vi utmanar er att uppmärksamma era beteendemönster, bemötanden, attityder och kanske blir det några ahaupplevelser varvat med skratt och hög igenkänningsfaktor.
Område
Effektiva team
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Högpresterande och hållbara team

Om hållbar effektivitet och hållbar ork över tid, om multitaskting, stresshantering och återhämtning.
Område
Effektiva team
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Hälsogruppen – hållbar och aktiv medarbetare

För ökad styrka, produktivitet och hälsa! Kursen leds av leg. psykolog samt leg. sjuksköterska/hälsoinspiratör och omfattar 5 träffar. Miniföreläsningar varvas med gruppsamtal, frågestund, praktiska övningar och fysisk aktivitet.
Område
Hållbar medarbetare
Pris
Löpande timtaxa enligt kundens gällande avtalspriser
Boka
education-img

Säkerhetskultur

För den som vill skapa resultat i sin organisation är kunskapen om effektiv beteendeförändring avgörande. Oavsett om det handlar om att skapa en säkerhetskultur, införa ett nytt IT system eller hur vi ska trivas bättre med våra kollegor.
Område
Effektiva team
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Få ihop teamet och känn arbetsglädjen igen

Temat är; inspiration och motivation för att få till teamkänslan och arbetsglädjen igen.
Område
Effektiva team
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Effektiv rehab

En workshop vid två tillfällen där dina erfarenheter och tankar får ta plats. Vi tar avstamp i er egna policy gällande rehabilitering och anpassning för att kunna ge verktyg som är anpassade för er verksamhet. Under detta tillfälle mixar vi föreläsning med workshop för att finna kostnadseffektiva och hållbara vägar tillbaka till arbetet eller i bästa fall förhindra sjukskrivning.
Område
Grundutbildningar
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Föreläsning: Skiftarbete och hållbar hälsa

Föreläsning som kan göras digitalt om så önskas. För en ökad förståelse för vad kroppen behöver för att arbeta obekväma tider, vad det finns för risker och vad man kan göra för att motverka dem på bästa sätt.
Område
Grundutbildningar
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Vad gömmer sig bakom skärmen? – Det ökade bruket av alkohol och droger i pandemins fotspår

Är du chef och behöver kunskap gällande alkohol och droger? Under en 2 timmars lång föreläsning går vi igenom ny forskning, tidiga tecken men framförallt hur du som arbetsgivare kan agera när du misstänker att en medarbetare hamnat i missbruk.
Område
arbetsmiljo
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Stresshanteringsgrupp med fysisk aktivitet

Psykisk ohälsa orsakad av stress utgör idag ett av de främsta hälsoproblemen i arbetslivet. För dig som arbetsgivare finns stora ekonomiska vinster att göra med hjälp av förebyggande insatser.
Område
Hållbar medarbetare
Pris
Avtalstaxa tim
Boka
education-img

Introduktion Första steget-föreläsningar

Behöver du eller dina medarbetare inspiration för att komma igång med en positiv hälsoförändring? Kolla in våra olika föreläsningar för ett hållbart arbetsliv! Välj en eller flera tillfällen separat eller följ med oss genom hela serien. Våra föreläsare är legitimerade och har olika kompetenser inom hälso- och sjukvård samt arbetsmiljö.
Område
Grundutbildningar
Pris
Vid förfrågan
Boka
education-img

Föreläsning Självmedkänsla

En föreläsning om självmedkänsla och mindful self-compassion, om psykologisk och inre trygghet och återhämtning. Om konsten att bemöta oss själva med vänlighet, öppenhet, förståelse och acceptans.
Område
Hållbar medarbetare
Pris
Pris vid förfrågan
Boka
education-img

HLR (Hjärt- lungräddning) med hjärtstartare för vuxna

Hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst och var som helst. Målsättningen med vår HLR-utbildning är att fler ska kunna rädda liv. Därför erbjuder vi hjärt- lungräddning (HLR) med hjärtstartare.
Område
Grundutbildningar
Pris
1 095 kr/deltagare exkl moms
Boka
education-img

Första Steget-föreläsning: Sömn och återhämtning

Välkommen till denna föreläsning som kan vara första steget mot att känna dig mer utvilad och återhämtad.
Område
hallbart_arbetsliv
Pris
Pris vid förfrågan
Boka
education-img

Första Steget-föreläsning: Motivation till rörelse

Välkommen till denna föreläsning där du kan ta första steget mot ditt mål; oavsett om det är bättre hälsa, ökad kondition eller för att förebygga stressrelaterade besvär!
Område
Grundutbildningar
Pris
Vid förfrågan
Boka
education-img

Första Steget-föreläsning: Hälsosam livsstil

Välkommen till denna föreläsning, som kan vara ett första steg till motivation och ökad kunskap till att göra en livsstilsförändring. Det kan även vara en föreläsning där du ser att du har en sund och hälsosam livsstil som du är nöjd med och vill bibehålla.
Område
Grundutbildningar
Pris
Vid förfrågan
Boka
education-img

Första Steget-föreläsning: Smärta

Välkommen till denna föreläsning som kan hjälpa dig att förstå hur smärtan fungerar och ta första steget mot att fundera över om och hur just du kan påverka din smärta framöver.
Område
Grundutbildningar
Pris
Vid förfrågan
Boka
education-img

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud (AMU)

Målet med Hälsobolagets arbetsmiljöutbildning är att ge dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud ökad kunskap kring Arbetsmiljölagen och hur SAM-arbetet hanteras i vardagen – vem som gör vad och varför.
Område
Grundutbildningar
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Ledarutveckling som ger resultat på sista raden!

Ledarutveckling när den är som effektivast. Allt börjar med beteenden. Detta är ledarutvecklingen som får dig som chef/ledare att förstå beteenden och hur man skapar förändring på riktigt. För dig som vill få saker att hända både i ditt ledarskap och i din verksamhet. Du får de främsta ledarskapsverktygen som låser upp för beteendeförändring och skapar verklig förändring på riktigt med resultat på sista raden!
Område
Framgångsrik chef
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Mindfulness

Om medveten närvaro och om att rikta sin uppmärksamhet.
Område
Hållbar medarbetare
Pris
Offert
Boka
education-img

Utbildning i Arbetslivsinriktad rehabilitering

Känns rehabilitering invecklat och komplicerat? Vill du få stöttning i hur du kan strukturera och förenkla ditt arbetssätt för att få en effektiv, enkel och säker rehabilitering? Vet du om att du är skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete? Inte? Lugn, vi hjälper dig att fylla på din kunskapsbank gällande rehabilitering utifrån enskilda medarbetarärenden men även mer övergripande.
Område
Framgångsrik chef
Pris
Offert
Boka
education-img

Riskbruk i arbetslivet – Alkohol och droger

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att det finns riktlinjer och rutiner för att kunna hantera situationer som uppstår när en medarbetare uppträder påverkad på arbetsplatsen. Denna utbildning tar upp hur alkoholbruk påverkar arbetsprestationen samt hur missbruk ska hanteras.
Område
Framgångsrik chef
Pris
Offert
Boka
education-img

Allergiframkallande kemiska produkter (fd. härdplast)

Vår härdplastutbildning riktar sig till medarbetare som leder eller sysselsätts i arbete med allergiframkallande kemiska produkter. Utbildningen ger kunskaper om lagkrav samt ökad kännedom om de risker som kan förekomma vid arbete med härdplastkomponenter och hur dessa förebyggs.
Område
Grundutbildningar
Pris
Offert
Boka
education-img

Bättre sömn med KBT – Sömnskola

Sömn är livsviktigt och idag har många svårt att sova. Orsakerna kan vara många, däribland 24-timmars samhälle med gränser som suddas ut mellan vila, aktiviteter och att ständigt vara tillgänglig. Få bättre sömn med Kognitiv terapi (KBT). KBT är den metod som i forskningsstudier har visat bäst resultat på lång sikt vid olika typer av sömnbesvär.
Område
Hållbar medarbetare
Pris
Pris enligt offert
Boka
education-img

Ergonomiutbildning

Den här utbildningen kan hjälpa er att minska belastningen på arbetet! För visst vore det bra om prestationsförmågan kan ökas genom förändrad ergonomi och på så sätt även produktivitet och kvalité i er verksamhet?
Område
Hållbar medarbetare
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Workshops – ”Hälsosam livsstil”

Att få redskap i hur man som individ kan få till en långsiktig hälsosam livsstil. Med hjälp av både teoretiska och praktiska verktyg belyser vi hur tankar, känslor och beteende påverkar oss och de livsstilsbeslut vi tar.
Område
Hållbar medarbetare
Pris
Offert
Boka