Bli kund

Så här funkar företagshälsovård

Företagshälsa – en neutral expertresurs

En företagshälsa fungerar som en neutral expertresurs och finns till hands för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Företagshälsovården tillhör inte den offentligt finansierade vården utan bekostas helt av arbetsgivaren. När det behövs kan företagshälsan skriva en remiss till den offentliga vården.

Vid vissa tillfällen måste en företagshälsa anlitas

Att följa arbetsmiljölagen är varje arbetsgivares ansvar. Lagen ställer en lång rad krav på arbets­givaren när det gäller både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Till sin hjälp finns företagshälsovården. Beroende på vilken bransch man befinner sig i, finns det också tillfällen där arbetsgivaren enligt lag måste anlita en företagshälsa för att få vissa kontroller gjorda.

Heltäckande avtal eller lösa tjänster?

Som arbetsgivare kan man välja att teckna ett avtal med en företagshälsa eller att bara köpa vissa specifika tjänster vid behov. Både vi på Hälsobolaget och många branschorganisationer rekommenderar dock att man som arbetsgivare tecknar avtal med en företagshälsa. Med en löpande och kontinuerlig kontakt blir möjligheten att se samband mellan orsak och verkan betydligt större och därmed blir kvaliteten på insatserna bättre – precis som resultatet. Mer om skillnaden kring kundavtal och kund vid specifika tillfällen, hittar du här »

För dig som är anställd

Om din arbetsplats är ansluten till oss har du som anställd tillgång till företagshälsovård utan att det kostar dig något. Det är arbetsgivaren som står för kostnaderna. Det är alltid chefen som godkänner och beställer företagshälsovårdsinsatser. Prata med din chef om dina eventuella problem så ser denne till att du får tid till företagshälsan. Hos Hälsobolaget är du som anställd också välkommen att prata direkt med oss, så hjälper vi dig vidare. Ring eller maila.

Är du arbetsgivare och funderar på att bli kund?

Välj själv om du vill bli avtalskund eller endast använda oss vid enskilda insatser. Läs mer här. Kontakta oss gärna via mail eller telefon.

Tips på upphandlingsguide

Sveriges Företagshälsor har tagit fram en upphandlingsguide som kan vara till stor hjälp i valet av företagshälsa. Här finns bland annat fem saker att tänka på vid upphandling av företagshälsa:

  1. Välj en företagshälsa som är medlem i Sveriges Företagshälsor
  2. Utgå ifrån era behov och se sedan vad företagshälsan kan erbjuda
  3. Tänk på att förebyggande åtgärder är de mest lönsamma
  4. Se samarbetet som en långsiktig investering
  5. Bra utnyttjad företagshälsovård ger bättre kvalitet, effektivitet och lönsamhet

Till hela guiden »