Bli kund

Så här funkar företagshälsovård

Företagshälsa – en neutral expertresurs

En företagshälsa fungerar som en neutral expertresurs och finns till hands för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Företagshälsovården tillhör inte den offentligt finansierade vården utan bekostas helt av arbetsgivaren. När det behövs kan företagshälsan skriva en remiss till den offentliga vården.

Vid vissa tillfällen måste en företagshälsa anlitas

Att följa arbetsmiljölagen är varje arbetsgivares ansvar. Lagen ställer en lång rad krav på arbetsgivaren när det gäller såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. Till hjälp finns företagshälsovården. Beroende på bransch finns det också tillfällen där arbetsgivaren enligt lag måste anlita en företagshälsa för att få vissa kontroller gjorda.

Heltäckande avtal eller lösa tjänster?

Som arbetsgivare kan du välja att teckna ett avtal med en företagshälsa eller att bara köpa vissa specifika tjänster vid behov. Både vi på Hälsobolaget och många branschorganisationer rekommenderar dock att ha ett tecknat avtal. Med en löpande och kontinuerlig kontakt blir möjligheten att se samband mellan orsak och verkan betydligt större och därmed blir kvaliteten på insatserna bättre – precis som resultatet. Mer om skillnaden kring kundavtal och kund vid specifika tillfällen, hittar du här »

Är du arbetsgivare och funderar på att bli kund?

Välj själv om du vill bli avtalskund eller endast använda oss vid enskilda insatser. Läs mer här. Kontakta oss gärna via mail eller telefon.

Tips på upphandlingsguide

Sveriges Företagshälsor har tagit fram en upphandlingsguide som kan vara till stor hjälp i valet av företagshälsa. Här finns bland annat fem saker att tänka på vid upphandling av företagshälsa:

  1. Välj en företagshälsa som är medlem i Sveriges Företagshälsor
  2. Utgå ifrån era behov och se sedan vad företagshälsan kan erbjuda
  3. Tänk på att förebyggande åtgärder är de mest lönsamma
  4. Se samarbetet som en långsiktig investering
  5. Bra utnyttjad företagshälsovård ger bättre kvalitet, effektivitet och lönsamhet

Till hela guiden »