Bli kund

Hälsoundersökning
Arbete – Livsstil – Hälsa

En hälsoundersökning kring arbete, livsstil och hälsa är en väl vald investering. Allt fler företag inser vikten av ett strukturerat hälsoarbete. Hälsobolaget anpassar hälsoundersökningen utifrån det lilla eller det stora företagets behov och önskemål. Utifrån resultatet kan vi sedan tillsammans ta fram värdefulla åtgärdsförslag på hur organisationen kan få vidare i hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Syfte

Att kartlägga livsstil och arbetshälsa, för att i tid upptäcka, förebygga och åtgärda ohälsa. Undersökningen består av två delar; en provtagningsdel samt en intervjudel kring arbetshälsa och livsstil. Hälsoundersökningen genomförs av vår företagssköterska och tar ungefär en timma att genomföra.

Innehåll

Ett inledande hälsosamtal där vi utgår ifrån en hälsoblankett som fylls i inför besöket hos oss. Vi diskuterar levnadsvanor, upplevd fysisk och psykosocial arbetssituation samt eventuellt upplevda besvärssymtom. Vid behov samordnar vi kontakt med vår företagsläkare, sjukgymnast eller annan kompetens i vårt team.

Provtagning där följande prover ingår i hälsoundersökningen:

  • Blodsocker
  • Blodtryck
  • Totalkolesterol, HDL, non-HDL, LDL, Triglycerider
  • BMI, viktindex och midjemått
  • HB (blodvärde)
  • Hörselkontroll /Audiogram
  • Synkontroll
Tillval

Audit – Alkoholscreening

790 kr

Konditionstest

580 kr

Spirometri

580 kr

PSA-provtagning
850 kr
*Vid behov tillkommer läkarbesök enligt Socialstyrelsens riktlinjer och avtalspris för läkarbesök gäller.

Priser exkl. moms

Pris:

2 500 kr exkl. moms

 


Gör en intresseanmälan eller ring direkt för att boka tid – 0771-35 43 30.

Intresseanmälan

 

 


RELATERAT INNEHÅLL:

Uppföljning Hälsorisk

Efter att vi träffats vid en hälsoundersökning kan det ibland stå klart att det finns områden gällande livsstilsvanor som man vill arbeta vidare med. För att detta inte ska bli värre och leda till långvarig ohälsa som både leder till kostnad för individ och företag är det en god idé med tidiga insatser för att få ett gult område att bli grönt.

Läs mer


Lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och att förebygga att någonting sådant sker.

Till medicinska kontroller