Bli kund

Våga fråga om våld i nära relation

För många individer i vårt samhälle fyller arbetet en livsviktig funktion. En ventil från det våld som deras partner utsätter dem för. När hemarbete har blivit standard för många och där de fysiska mötena glesats ut, är det än mer viktigt att faktiskt våga ställa frågan om våld i nära relation. Som chef men också som medmänniska.

Våga reagera och fråga

Situationen är komplex och det kan vara svårt att veta hur man ska bemöta en person som man misstänker far illa i hemmet. Vi kan inte bry oss för mycket, men det är viktigt att ha bemötandet i åtanke. Har du sett skador på personen, berätta vad du sett och att du är orolig. Fråga hur du kan hjälpa. Ibland kan vår egna oro och rädsla bidra till att vi blir frustrerade över situationen och ifrågasätta personen varför förhållandet fortsätter. Det är inte en gynnsam väg fram för att bygga den tilliten det krävs för en person ska våga öppna upp sig. Fråga istället på ett icke-dömande sätt så att personen känner sig lyssnad på.

Tecken att vara vaksam på

Det finns flera tecken att vara uppmärksam på. Har din medarbetare mycket korttidsfrånvaro kan vara ett varningstecken. Situationen är tärande och det kan leda till depression och ångest. Det kan också vara så att medarbetaren är hemma på grund av sina skador. Genom att ha tidiga samtal kring detta, kan det vara en väg fram för att bryta våldspiralen.

Alla är vi olika så att vara social utanför arbetstid ex. genom afterworks är inte för alla. Men om medarbetaren ändrar sitt beteende efter att ha inlett ett nytt förhållande eller alltid bli hämtad/lämnad av sin partner kan det vara tecken på en utsatt situation.

Vad för hjälp kan jag som chef erbjuda?

Förbered ett enskilt samtal med din medarbetare och var beredd på att personen kanske faktiskt vågar berätta. Då är det en god idé att veta vad du som arbetsgivare kan hjälpa till med och vart ni kan vända er. Det är också bra att ha tagit fram nummer och information till närmsta kvinnojour och kvinnofridslinjen.

Ni kan alltid höra av er till oss för vägledning och stöd.

En fråga för organisationen

Precis som med allt annat arbetsmiljöarbete går det att arbeta förebyggande. Likaså bör våld i nära relation ha en given plats vid medarbetarsamtal och vid arbetsplatsträffar.

Att våga fråga och att arbeta med frågan på en organisatorisk nivå är en viktig pusselbit i arbetet med att minska våld i nära relation.

Kontakta oss

 

RELATERAT INNEHÅLL

Förebygg psykisk ohälsa på din arbetsplats

Sjukskrivningarna för psykisk ohälsa har ökat. Hälsobolagets team utgör gärna det expertstöd som du som arbetsgivare kan ha nytta av för att skapa riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetet. För att förebygga, utreda och åtgärda ohälsan.

Psykisk ohälsa

Hur mår dina medarbetare egentligen?

Att veta hur ens medarbetare har det på arbetet är a och o som arbetsgivare. Ett sätt att få en bra överblick över detta är att genomföra kontinuerliga medarbetarenkäter. På så sätt får ni koll på både risk och friskfaktorer i er verksamhet. Det är även ett sätt att arbeta med sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö (AFS 2015:4) så som att kartlägga kränkande särbehandling eller ohälsosam arbetsbelastning.

Medarbetarenkät