Bli kund

Medarbetare

Börjar en eller flera av dina medarbetare visa symtom på stress, ångest, sömnproblem eller annat illabefinnande kan samtalsstöd var en god idé. Tillsammans finner vi en väg fram och stöttar i att finna rätt åtgärder för just den individen. Vid första samtalet görs en bedömning kring problembild, situation och förslag på hur det ska hanteras vidare.

Grupphandledning

Forskning visar att grupper som regelbundet får reflektera kring sitt samarbete mår och presterar bättre. Hos oss finner du erfarna handledare som hjälper grupper att identifiera och hantera utmaningar genom en strukturerad och högkvalitativ process. Handledaren träffar gruppen regelbundet på uppdrag av arbetsgivaren och arbetar med viktiga mål kring exempelvis kommunikation och bemötande.

Grupputveckling

Vårt arbetssätt bygger på en hög delaktighet och engagemang från både ledare och medarbetare i arbetsgruppen. Det finns en mängd olika grupputvecklande insatser så som workshops, utbildning och träning i olika verktyg. Gemensam nämnare för grupputveckling hos oss är att den sker utifrån ett beteendeperspektiv med lösningsfokus och styrkebaserat arbetssätt dvs framtagande av mål och beteende för att finna nycklar som tar gruppen vidare från nuläge till önskat läge.