Bli kund

Planera vaccinationen inför resan tillsammans med oss

Hälsobolaget har ett brett sortiment av resevaccin. Exempel på dessa är vaccin mot hepatit A, hepatit B, kolera och turistdiarré, tyfoid (tyfoidfeber), gula febern, rabies och japansk hjärnhinneinflammation.

Eftersom en del vaccin behöver ges fler än en gång för att ge fullt skydd är det viktigt att vaccinationen planeras tillsammans med oss i god tid (6-8 veckor) före resan.

Vilken typ av vaccination du eller din personal behöver beror inte bara på resmålet. Det beror även på vilken tid på året resan sker, längden på resan och hur planerna ser ut kring vistelsen. Även den allmänna hälsan och tidigare vaccinationer spelar in i vår rekommendation av vaccination.

Anpassad vaccination för dig och din resa

I samråd med den som ska resa och utifrån informationen som man lämnar till oss i ett särskilt vaccinationsformulär tar vi fram en specifikt anpassad vaccination.

För att vi ska kunna ge vaccination, behöver du fylla i ett vaccinationsformulär i god tid innan din bokade vaccinationstid. Vaccinationsformuläret hittar du här 

Boka tid FÖR vaccination


Vi utfärdar även vaccinationsintyg

Vissa länder kräver ett vaccinationsintyg som visar att man tagit alla vaccinationer som behövs för landet du ska vistas i eller kommer ifrån. Andra länder kan kräva intyg av vaccination trots att sjukdomen inte finns där.


Hälsobolaget erbjuder följande vaccinationer och resevaccin:

Gula febern

Gula febern är en myggöverförd virussjukdom som går epidemiskt i Afrika och Sydamerika. Sjukdomen kan leda till dödligt förlöpande gulsot och är en fruktad farsot. Vaccinationen med en spruta ger fullgott skydd i tio år. Gravida bör undvika vaccination, liksom att överhuvudtaget resa till dessa länder.
Vaccin: Stamaril

Malaria

Malariatabletter fås på recept