Bli kund

Planera vaccinationen inför resan tillsammans med oss

Hälsobolaget har ett brett sortiment av resevaccin. Exempel på dessa är vaccin mot hepatit A, hepatit B, kolera och turistdiarré, tyfoid (tyfoidfeber), gula febern, rabies och japansk hjärnhinneinflammation.

Eftersom en del vaccin behöver ges fler än en gång för att ge fullt skydd är det viktigt att vaccinationen planeras tillsammans med oss i god tid (6-8 veckor) före resan.

Vilken typ av vaccination du eller din personal behöver beror inte bara på resmålet. Det beror även på vilken tid på året resan sker, längden på resan och hur planerna ser ut kring vistelsen. Även den allmänna hälsan och tidigare vaccinationer spelar in i vår rekommendation av vaccination.

Anpassad vaccination för dig och din resa

I samråd med den som ska resa och utifrån informationen som man lämnar till oss i ett särskilt vaccinationsformulär tar vi fram en specifikt anpassad vaccination.

För att vi ska kunna ge vaccination, behöver du fylla i ett vaccinationsformulär i god tid innan din bokade vaccinationstid. Vaccinationsformuläret hittar du här 

Boka tid FÖR vaccination


Vi utfärdar även vaccinationsintyg

Vissa länder kräver ett vaccinationsintyg som visar att man tagit alla vaccinationer som behövs för landet du ska vistas i eller kommer ifrån. Andra länder kan kräva intyg av vaccination trots att sjukdomen inte finns där.


Hälsobolaget erbjuder följande vaccinationer och resevaccin:

Denguefeber

Denguefeber är ett myggburet virus som drabbar ca 400 miljoner personer varje år. Myggan som bär på smittan är aktiv över hela dygnet. Viruset förekommer främst i Asien följt av Latinamerika och Afrika. En av fyra som insjuknar utvecklar symtom och söker vård. Sjukdomen varierar från symtomfrihet till svåra symtom och i värsta fall död. Vanliga tecken är influensaliknande symtom som:

  • feber
  • huvudvärk
  • smärta bakom ögonen
  • muskelsmärta
  • illamående / kräkningar
  • trötthet

Hur kan man skydda sig?
Det bästa sättet att förhindra infektion är att:

  • bära kläder som täcker kroppen väl (särskilt ben och fötter)
  • använda insektsavvisande medel
  • hålla myggor utanför huset genom insektsnät för dörrar och fönster
  • sova under ett nät, även under dagen

Rekommendation
Svenska infektionsläkarföreningen har 2023 utformat rekommendationer inför resa till område med risk för denguefeber:

• att vaccinet kan rekommenderas till resenärer i åldern 6–60 år som haft denguefeber
• att vaccinet kan övervägas till resenärer i åldern 6–16 år som inte haft denguefeber
• att vaccinet kan övervägas till resenärer i åldern 17–60 år som inte haft denguefeber inför en längre resa (se nedan)
• att ej ge vaccinet till resenärer >60 år i väntan på mer kunskap

Vad som menas med en längre resa beror på resmål:
> 6 veckor för resa till Sydostasien
> 3 månader för resa till Indiska halvön
> 4 månader för resa till Syd- och Mellanamerika (inklusive Karibien, exklusive Argentina och Chile), Afrika (exklusive Nordafrika och Sydafrika) och Oceanien (exkl. Australien och Nya Zeeland)

Vaccin: Qdenga

Gula febern

Gula febern är en myggöverförd virussjukdom som går epidemiskt i Afrika och Sydamerika. Sjukdomen kan leda till dödligt förlöpande gulsot och är en fruktad farsot. Vaccinationen med en spruta ger fullgott skydd i tio år. Gravida bör undvika vaccination, liksom att överhuvudtaget resa till dessa länder.
Vaccin: Stamaril

Malaria

Recept på malariatabletter skrivs vid behov ut i samband med annan vaccination hos oss.