Bli kund

Hälsoundersökning BYGG

En hälsoundersökning kring arbete, livsstil och hälsa är en väl vald investering. Allt fler företag inser vikten av ett strukturerat hälsoarbete. Enligt Byggnads rekommendationer ska en hälsoundersökning erbjudas minst vart tredje år. Denna hälsoundersökning är utformad efter byggarbetares riskområden, men Hälsobolaget har även möjlighet att anpassa den utifrån det lilla eller det stora företagets behov och önskemål. Utifrån resultatet kan vi sedan tillsammans ta fram värdefulla åtgärdsförslag på hur organisationen kan gå vidare i hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Syfte

Att kartlägga livsstil och arbetshälsa, för att i tid upptäcka, förebygga och åtgärda ohälsa.

Upplägg

Undersökningen består av två delar; en provtagningsdel samt en intervjudel kring arbetshälsa och livsstil. Hälsoundersökningen genomförs av vår företagssköterska och tar ungefär en timma att genomföra.

Innehåll

Ett inledande hälsosamtal där vi utgår ifrån en hälsoblankett som fylls i inför besöket hos oss. Screeningsformulär för hand- och armvibrationer ingår. Vi diskuterar levnadsvanor, upplevd fysisk och psykosocial arbetssituation samt eventuellt upplevda besvärssymtom. Vid behov samordnar vi kontakt med vår företagsläkare, sjukgymnast eller annan kompetens i vårt team.

Provtagning där följande prover ingår i hälsoundersökningen

 • Blodsocker
 • Blodtryck
 • Totalkolesterol, HDL, non-HDL, LDL, Triglycerider
 • BMI, viktindex och midjemått
 • HB (blodvärde)
 • Hörselkontroll /Audiogram
 • Syntest
  Spirometri
Vid önskemål erbjuder vi följande tillval:
 • Konditionstest
 • PSA-provtagning
  *Vid behov tillkommer läkarbesök enligt Socialstyrelsens riktlinjer och avtalspris för läkarbesök gäller.

Pris:

Enligt offert

 

Gör en intresseanmälan eller ring direkt för att boka tid – 0771-35 43 30.

Intresseanmälan

 

 


Anlita oss för företagets lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och att förebygga att någonting sådant sker.

Till medicinska kontroller