Bli kund

Riskbedömning Vibrationer

I Sverige utsätts ca 10% av den arbetsföra befolkningen för hand- och armvibrationer och ca 6% för helkroppsvibrationer under minst en fjärdedel av arbetstiden.

Vibrationsskador är en av de vanligaste arbetssjukdomarna. Besvären blir ofta bestående i form av vita fingrar, nervpåverkan och smärta.

Som arbetsgivare har du skyldighet att riskbedöma vibrationsexponeringen. Vi kan stötta er med mätning av vibrationer för att utvärdera exponering i förhållande till Arbetsmiljöverkets insats- och gränsvärden.

BESTÄLL TELEFONKONSULTATION

 

RELATERAT INNEHÅLL


Medicinsk kontroll vid arbete med hand- och armvibrationer

Vibrationsskador är en av de vanligaste arbetssjukdomarna. Besvären blir ofta bestående i form av vita fingrar, nervpåverkan och smärta.

Läs mer och beställ medicinsk kontroll