Bli kund

Vi utför medicinsk kontroll av personer som arbetar med rök- och kemdykning. Boka tid redan idag.

Hälsobolaget genomför hälsoundersökningar och arbets-EKG för att se så att den som rök- och kemdyker är fullt frisk och har god, fysisk arbetsförmåga. Ett så kallat tjänstbarhetsintyg till arbetsgivaren utfärdas efter läkarundersökningen.

Läkarundersökningen ska utföras innan arbete med rök-och kemdykning påbörjas och därefter varje år (vid arbets-EKG gäller olika tidsintervall beroende på ålder).

Beställ medicinsk kontroll

När ska kontrollen genomföras?

För alla anställda som sysselsätts i arbete med rök- och kemdykning.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?
  • Innan arbetet påbörjas
  • Återkommande varje år
  • Vid sjukdom eller annan händelse som kan medföra ökad risk för ohälsa eller olycka vid sådant arbete
Hur går kontrollen till?

1.  Läkarundersökning med provtagning som kan variera beroende på kundavtal

2. Arbets-EKG (ej vid varje tillfälle, åldersberoende)
• Läkarsamtal – och undersökning, Vilo-EKG och cykling med EKG

3.Tjänstbarhetsintyg utfärdas