Bli kund

Hälsoundersökning inför lärlingsutbildning MÅLERI

En hälsoundersökning kring arbete, livsstil och hälsa är en väl vald investering. Arbetsgivaren ska inom två månader från anställningsdatum erbjuda lärlingen en hälsoundersökning, såvida inte lärlingen redan har genomgått sådan hälsoundersökning vid en tidigare lärlingsanställning. Denna hälsoundersökning är utformad efter kollektivavtalens krav. Hälsobolaget har också möjlighet att anpassa hälsoundersökningar efter företagets egna behov och önskemål.

Syfte

Att ge rådgivning inför arbetsstart och fånga eventuella symtom för att förhindra att problem uppstår i arbetslivet.

Upplägg

Undersökningen Måleri består av två delar.

  • Del 1 är en provtagning hos sjuksköterska samt en tidigare ifylld webbaserad medarbetarenkät som ligger till grund för ett hälsosamtal kring arbetshälsa och livsstil.
  • Del 2 är ett besök hos fysioterapeut som bedömer individens styrka och rörelseomfång.

Innehåll
  • Frågeformulär kring hud- och luftvägar
  • Syntest
  • Kontroll av färgseende
  • Hörselkontroll
  • Bedömning av styrka och rörelseomfång avseende skuldra, axlar, rygg, knä och fot
  • Spirometri (lungfunktionsundersökning)

Pris:

Enligt offert

 

Gör en intresseanmälan eller ring direkt för att boka tid – 0771-35 43 30.

Intresseanmälan

 

 


Anlita oss för företagets lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och att förebygga att någonting sådant sker.

Till medicinska kontroller