Bli kund

Kemiska arbetsmiljörisker

Allt i vår vardag består av kemiska ämne. En del kemikalier kan orsaka skador på människors hälsa och är då en kemisk arbetsmiljörisk. Kemiska risker i arbetsmiljön orsakar många olyckor i Sverige varje år.

Arbetsgivaren ansvarar för att förebygga att kemiska arbetsmiljörisker inte orsakar olyckor eller ohälsa hos medarbetarna. Detta regleras i ett flertal föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Hantera kemikalier på rätt sätt

Lagstiftningen kring hur kemiska risker skall hanteras är omfattande. Som arbetsgivare måste du känna till och arbeta med kemikalier på det sättet lagstiftningen anger. Vi kan stötta er organisation i arbetet med säker kemikaliehantering.

Hjälp med riskbedömning eller krav på återkommande utbildning?

Beroende på vad ni behöver hjälp med kan vi bidra med exempelvis riskbedömningar, mätningar i arbetsmiljön eller ge åtgärdsförslag.

Beställ riskbedömning eller mätning

Vi erbjuder även utbildning kring kemiska arbetsmiljörisker. Vid hantering av vissa typer av kemikalier, exempelvis vissa allergiframkallande ämnen, finns specifika krav på utbildning och utbildningsintyg minst vart femte år.