Bli kund

Hälsoinventering- en hälsosatsning i 3 steg

Allt fler inser värdet av en god, stark och hållbar hälsa. Trivs man med sin hälsa så ökar man sitt välbefinnande och sin energi till att leva livet fullt ut. Vi vet också att en medarbetare som mår bra och har en god hälsa är mer produktiv och närvarande på arbetet.

Vår tids folksjukdomar är kopplade till vår livsstil som för många människor innebär för mycket stress, bristfällig sömn och återhämtning, för mycket stillasittande, osund kost och brist på rörelse. Men det går att förändra om man vill! Genom hälsofrämjande levnadsvanor skapar vi goda förutsättningar för styrka och kraft att orka med vår vardag med viktiga delar i livet såsom familj, vänner, det egna välbefinnandet samt jobbet.

Tillsammans med oss och vår trestegsraket stöttar vi dig att nå dina mål, för dina levnadsvanor och dess inverkan på din energi och upplevelsen av en god livskvalité som är en viktig del i livet.

Antal tillfällen

3 tillfällen med möjlighet till ytterligare coachande tillfälle utifrån önskemål. Varje tillfälle är 1 timme.

Steg 1 - Hälsoinventering

Vi börjar med en kartläggning gällande hälsa och livsstilsvanor. Vi tar prover av riskfaktorer för sjukdom och ohälsa. Aktuella prover är blodtryck, blodsocker, kolesterol, Hb (blodvärde) midjemått samt BMI. Vi genomför också ett konditionstest. Vi sätter upp mål om det finns en önskan om förändringar i någon eller några levnadsvanor för ett ökat välbefinnande och förbättrad hälsa.

Steg 2 – Uppföljning

Fortsatt livsstilsrådgivning för att främja måluppfyllelse. Vi följer upp målsättning och handlingsplan och planerar tid för utvärdering och ev. ytterligare behov av coachtillfällen med t ex ytterligare livsstilsrådgivning etc.

Steg 3 – Utvärdering

Uppföljning och utvärdering med fokus på förändringar av levnadsvanor. Ny provtagning av riskfaktorer.

  • Vad funkar bra och vad finns det för ytterligare utvecklingsområden?
  • Finns det önskemål och behov av mer coachning för livsstilsförändring?
Tilläggstjänster

Resurs
Utförs av vår leg. Sjuksköterska och Hälsoinspiratör Linda Hedén

Pris
Enligt offert

BOKA HÄLSOINVENTERING

 


RELATERAT UTBUD