Bli kund

Minska risken för bältros med vaccination

Numera finns vaccin som minskar risken för att drabbas av bältros och nervsmärtor efter bältros. Vaccinationen är avsedd för personer som är 50 år eller äldre, den åldersgrupp som löper störst risk att få bältros, och har visat sig kunna minska risken för bältros med cirka hälften och för långvarig smärta efter bältros med två tredjedelar.

Bältros är en virussjukdom (herpes zoster) som drabbar var fjärde person någon gång i livet. Risken att drabbas av bältros ökar med åldern och två av tre över 50 år får bältros.

Vaccination mot bältros, eller ”helveteseld”

Vanliga symtom på bältros börjar med brännande, intensiv smärta på ena sidan av kroppen, därefter hudutslag och vätskefyllda blåsor, ofta som ett band, eller bälte, på kroppen. Det äldre namnet för Bältros, ”helveteseld” tyder på smärtan. Med åldern ökar risken för att viruset aktiveras längs nerver i ansiktet eller huvudet.

Klicka nedan för att boka vaccination online. Eller ring direkt till 0771-35 43 30.

Boka tid för vaccination


Vaccinationsformulär

För att vi ska kunna ge vaccination, behöver man fylla i ett vaccinationsformulär i god tid innan den bokade vaccinationstiden. Vaccinationsformuläret hittar du här