Bli kund

Arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd – bidrag för tidiga insatser som förebygger och förkortar sjukfall

Som arbetsgivare kan du få bidrag för inköp av rehabiliteringsstöd (tidigare kallat arbetsplatsnära stöd) som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för din personal att komma tillbaka i arbete. Insatsen ska utföras av företagshälsovården eller annan likvärdig aktör; det kan handla om hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdas arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation kring arbetshjälpmedel.

Ny lagändring från 1 juli 2018 om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Enligt ny lagändring är du som arbetsgivare skyldig att inom 30 dagar från första sjukskrivningsdagen göra en plan för återgång till arbete om sjukskrivningen beräknas vara längre än 60 dagar. Som arbetsgivare kan du också ansöka om rehabiliteringsstöd (tidigare kallad arbetsplatsnära stöd). Maxbeloppet kommer nu att höjas till 10 000 kr/arbetstagare och år. Läs mer om de nya reglerna kring rehabliteringsstöd här » 

När kan arbetsplatsnära stöd behövas?
 • Vid upprepad korttidsfrånvaro
 • Vid signaler om ohälsa
 • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
 • Om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete
 • Om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning
Vad krävs för att få bidrag?

För att få bidrag ska det arbetsplatsnära stödet köpas in och utföras av en godkänd företagshälsovård eller annan likvärdig aktör och omfatta:

 • Vid bedömning av den anställdas funktion i förhållande till arbetsuppgifterna
 • Vid kartläggning av den anställdas hinder och resurser
 • När företagshälsovården eller aktören ska ha kunskap om arbetsplatsen samt föra dialog med chef och anställd om lämpliga fortsatta insatser
 • För att kunna överväga alternativ som arbetshjälpmedel, arbetsresor, anpassning, deltidssjukskrivning

Bidraget gäller inte för medicinsk eller annan behandling.

Hur stort är bidraget?

Bidraget går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförs. Nytt maxbelopp från 1 juli 2018 är 10 000 kr per arbetstagare (max 200.000kr/arbetsgivare).

Enkelt att ansöka

Du väljer själv hur ofta du vill ansöka, till exempel månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Mer info och blankett för ansökan hittar du på Försäkringskassans sida »

 

Följande uppgifter behövs:
 • Vilken företagshälsovård/aktör som anlitats
 • Vilken anställd det gäller
 • Styrka det belopp som du har betalat för tjänsten (Hälsobolaget förser dig som arbetsgivare med detta underlag)

Bidraget betalas ut senast 45 dagar efter att ansökan har kommit in.