Bli kund

Arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd – bidrag för tidiga insatser som förebygger och förkortar sjukfall

Som arbetsgivare kan du få bidrag för inköp av rehabiliteringsstöd (tidigare kallat arbetsplatsnära stöd) som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för din personal att komma tillbaka i arbete. Insatsen ska utföras av företagshälsovården eller annan likvärdig aktör; det kan handla om hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdas arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation kring arbetshjälpmedel.

Plan för återgång i arbete

Som arbetsgivare är du skyldig att framta en plan för återgång i arbete om medarbetaren förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden. Om du anlitar oss för att utreda, planera, genomföra och/eller följa upp rehabiliteringsåtgärder kan du ansöka om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan. Stöd utgår med max 10 000 kr/anställd och 200 000 kr/företag samt år.

När kan arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd användas?
 • Vid upprepad korttidsfrånvaro
 • Vid signaler om ohälsa
 • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
 • Om det finns risk för att det kan bli en sjukskrivning
 • Om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete
Vad krävs för att få bidrag?

Första steget är att anlita en aktör som är godkänd anordnare av Försäkringskassan, vilket vi på Hälsobolaget är. Du kan sedan ansöka om stöd för insatser kopplade till enskilt medarbetarärende (ej tjänster för hel arbetsgrupp) som syftar till att:

 • utreda ohälsa
 • utreda behov för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
 • göra en planering för återgång i arbete
 • ta stöd av en rehabsamordnare hos oss för att utreda, planera, genomföra eller följa upp rehabiliteringsåtgärder
 • erbjuda stödsamtal för att förebygga sjukskrivning eller underlätta återgång i arbete
 • få stöd med anpassning av arbetsplats, arbetsuppgifter eller arbetstider
 • se över arbetshjälpmedel eller ändrad arbetsteknik
Hur ansöker jag?

Du som arbetsgivare ansöker om stödet på Försäkringskassans hemsida. Kontakta oss för stöd med att framta underlag.

Av ansökan ska framgå:

 • Vilken företagshälsovård/aktör som anlitats
 • Vilken anställd det gäller
 • Styrka det belopp som du har betalat för tjänsten (Hälsobolaget förser dig som arbetsgivare med detta underlag)

Du väljer själv hur ofta du vill ansöka, till exempel månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Mer info och blankett för ansökan hittar du på Försäkringskassans sida »