Bli kund

Vår filosofi: Friskare människor och god hälsa.

På Hälsobolaget är vi övertygade om att det finns lika många definitioner på Hälsa som det finns människor. Därför finns det ingen lösning som fungerar för alla. Det vi vet är dock att en god förutsättning för hälsa är att det finns balans mellan arbete och fritid. Tillsammans kan vi finna den balansen och få det friska att växa.

Genom att vara lyhörd och värna om friskfaktorerna på arbetsplatsen värnar vi om varje individs hälsa och välbefinnande. På så sätt minimeras risken för ohälsa och sjukfrånvaro. Ekvationen är egentligen enkel – mår vi bra på arbetet presterar vi bra!

Hälsoinventering- en hälsosatsning i 3 steg

Vår tids folksjukdomar är kopplade till vår livsstil som för många människor innebär för mycket stress, bristfällig sömn och återhämtning, för mycket stillasittande, osund kost och brist på rörelse. Men det går att förändra om man vill!

Hälsoinventering

education-img

Hälsogruppen – hållbar och aktiv medarbetare

För ökad styrka, produktivitet och hälsa! Kursen leds av leg. psykolog samt leg. sjuksköterska/hälsoinspiratör och omfattar 5 träffar. Miniföreläsningar varvas med gruppsamtal, frågestund, praktiska övningar och fysisk aktivitet.
Område
Hållbar medarbetare
Pris
Löpande timtaxa enligt kundens gällande avtalspriser
Boka
education-img

Stresshanteringsgrupp med fysisk aktivitet

Psykisk ohälsa orsakad av stress utgör idag ett av de främsta hälsoproblemen i arbetslivet. För dig som arbetsgivare finns stora ekonomiska vinster att göra med hjälp av förebyggande insatser.
Område
Hållbar medarbetare
Pris
Avtalstaxa tim
Boka
education-img

Föreläsning Självmedkänsla

En föreläsning om självmedkänsla och mindful self-compassion, om psykologisk och inre trygghet och återhämtning. Om konsten att bemöta oss själva med vänlighet, öppenhet, förståelse och acceptans.
Område
Hållbar medarbetare
Pris
Pris vid förfrågan
Boka
education-img

Mindfulness

Om medveten närvaro och om att rikta sin uppmärksamhet.
Område
Hållbar medarbetare
Pris
Offert
Boka
education-img

Bättre sömn med KBT – Sömnskola

Sömn är livsviktigt och idag har många svårt att sova. Orsakerna kan vara många, däribland 24-timmars samhälle med gränser som suddas ut mellan vila, aktiviteter och att ständigt vara tillgänglig. Få bättre sömn med Kognitiv terapi (KBT). KBT är den metod som i forskningsstudier har visat bäst resultat på lång sikt vid olika typer av sömnbesvär.
Område
Hållbar medarbetare
Pris
Pris enligt offert
Boka
education-img

Ergonomiutbildning

Den här utbildningen kan hjälpa er att minska belastningen på arbetet! För visst vore det bra om prestationsförmågan kan ökas genom förändrad ergonomi och på så sätt även produktivitet och kvalité i er verksamhet?
Område
Hållbar medarbetare
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Workshops – ”Hälsosam livsstil”

Att få redskap i hur man som individ kan få till en långsiktig hälsosam livsstil. Med hjälp av både teoretiska och praktiska verktyg belyser vi hur tankar, känslor och beteende påverkar oss och de livsstilsbeslut vi tar.
Område
Hållbar medarbetare
Pris
Offert
Boka

Anlita oss för företagets lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och att förebygga att någonting sådant sker.

Till medicinska kontroller