Bli kund

Arbetar ni med oförpackade livsmedel? Då är det läge för en hälsodeklaration.

Personer som arbetar med oförpackade livsmedel bör varje år är lämna en hälsodeklaration. Hälsobolaget hjälper er med denna.

Enligt Livsmedelslagen bör alla som hanterar oförpackade livsmedel i arbetet genomgå en hälsoundersökning före anställning. Därefter rekommenderas att man årligen lämnar ett hälsointyg. Utifrån utförd hälsodeklaration ser man om vissa åtgärder behöver vidtas eller inte.

Hälsodeklarationen eller hälsointyget riktar sig till att se om någon form av mag- eller annan infektion riskerar att överföras via hantering av livsmedel (exempelvis salmonella, Shigella, campylobakter, calicivirus, även hepatit A samt stafylokock och streptokockinfektion). Arbetar personalen utanför Norden i mer än 5 dygn bör även avföringsprov lämnas.

beställ hälsointyg i samband med oförpackade livsmedel

När ska kontrollen genomföras?

Vid arbete med oförpackade livsmedel.

Hur ofta bör kontrollen genomföras?

Hälsoundersökning innan arbetet påbörjas.  Därefter årlig hälsodeklaration

Efter arbete utomlands (mer än 5 dygn)

Hur går kontrollen till?

Frågeformulär.

Företagssköterska ger information/utför inspektion