Bli kund

Vaccinera dig nu och minska risken att drabbas av influensan

Det är alltid jobbigt att vara sjuk och att vaccinera sig mot influensan kan vara en bra idé. Det minskar risken för dig att drabbas, samtidigt som du hjälper till att minska spridningen av smittan.

För unga och friska brukar influensan vara i upp till sju dagar, men det är vanligt att man är trött och hostar ytterligare ett par veckor efteråt. För riskgrupper är det desto allvarligare och kan utvecklas till sjukdomar som är livshotande.

Vaccination mot influensa

Är du vaccinerad minskar du risken att drabbas. Och skulle du ändå smittas blir symtomen betydligt lindrigare. Eftersom det kommer nya virus varje år behöver du en ny vaccination inför varje vintersäsong.

Gör vad du kan för att minska risken för influensa – vaccinera dig i tid!

Pris:

400 kr inkl. moms. Vi tar emot barn och vuxna från 10 år och uppåt.

Boka vaccinationstid online
Obs! Du kan endast vaccinera dig fr.o.m. 3/11 2020 

 

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du tillhör någon av följande riskgrupper:

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 16
 • Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Diabetes mellitus
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa

Är du gravid?

Sedan 2013-2014 rekommenderas gravida kvinnor under andra och tredje trimestern att vaccinera sig mot influensa.

Ladda ner Folkhälsomyndighetens faktablad riktat till gravida