Bli kund

Fånga upp tidiga signaler på ohälsa för att förhindra/förkorta sjukfrånvaro

Som en del av företagets arbetsmiljöarbete rekommenderar vi företag och organisationer att regelbundet (en gång varannan månad eller en gång i kvartalet) ha ett inventeringsmöte tillsammans med vår företagssköterska för att öka arbetshälsan och därmed förhindra/förkorta sjukfrånvaron på arbetsplatsen.

Exempel på innehåll

  • chefsstödjande samtal för att öka arbetshälsan
  • genomgång av närvaro på arbetsplatsen
  • planera för åtgärder vid signaler på ohälsa hos personalen
  • vid sjukskrivningar: finna former för en aktiv sjukskrivning
  • sprida kunskap om de “mjuka” frågorna på arbetsplatsen