Bli kund

Arbetsförmågebedömning – rätt underlag för att kunna sätta in rätt insatser

Arbetsförmågebedömning handlar om att bedöma en medarbetares arbetsförmåga. Syftet är att förse dig som arbetsgivare med ett underlag som gör det möjligt att fatta beslut om vilka åtgärder som är mest lämpliga.

Rätt åtgärder kan bidra till att medarbetare kan komma tillbaka till sitt arbete snabbare och/eller att sjukskrivning förhindras. Hälsobolaget har en speciell tjänst och rutin för arbetsförmågebedömning. Tjänsten består av en multidisciplinär bedömning av individens förmåga och arbetets krav på individen.

Bedömning av funktioner och styrkor

En arbetsförmågebedömning innebär en kartläggning och genomgång av arbetsförmågan avseende fysiska, psykiska och psykosociala funktioner. Bedömningen kan förutom en medicinsk bedömning av läkare även innehålla en fysisk funktionsbedömning hos ergonom, psykologisk funktionsbedömning hos psykolog samt utredning av individens styrkor och hinder hos företagssköterska. Eftersom tjänsten anpassas till individen och individens resurser och begränsningar är det inte alltid som alla specialiteter kopplas vid varje bedömning.

Beställ tjänst

Bedömningen kan användas för planering och ställningstagande till:

  • Arbetsförmåga i det aktuella arbetet
  • Rehabiliterings insatser och individuellt anpassningsbehov
  • Ev. rehabiliteringsplan med plan för återgång i arbete
  • Ev. åtgärder utanför företaget

Överskådlig och lättillgänglig återkoppling

En arbetsförmågebedömning är ett led i rehabiliteringskedjan och kan ha avgörande betydelse för både individen och för arbetsplatsen. Utredningsresultatet återkopplas både muntligt och skriftligt och innefattar förutom bedömning av arbetsförmågan även åtgärdsförslag som kan bidra till ökad eller bibehållen arbetsförmåga.