Bli kund

Medicinsk kontroll vid nattarbete

Vi har alla en naturlig dygnsrytm som styrs av ljuset. Naturligt är vi därför vakna och aktiva på dagen och sover på natten, då mycket av kroppens reparationsarbete utförs (exempelvis ökar tillväxthormon, testosteron och immunförsvarets aktivitet). Just nattarbete ger ökade risker för negativa effekter. Det är exempelvis förenat med en ökad risk för stress, hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdom och diabetes.

Som arbetsgivare är du skyldig att anordna medicinska kontroller i arbetslivet.

Kom ihåg! Riskbedömning först

Alla medicinska kontroller ska ha föregåtts av en riskbedömning som ligger till grund för bedömningen. Vid behov av stöd med riskbedömning inför ev. medicinsk kontroll – kontakta oss.

Beställ telefonkonsultation med arbetsmiljöingenjör

När ska kontrollen genomföras?

För anställda som normalt utför arbete minst 3 timmar av sitt arbetspass mellan klockan 22.00-06.00

Alternativt 

Troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid mellan klockan 22.00-06.00

Kravet gäller inte för den som under ett år har en eller flera anställningar med nattarbete, där anställningstiden totalt understiger 3 månader.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?
 1. Innan arbetet påbörjas vid nyanställning
 2. Inom 3 månader om byte sker från dag- till nattarbete
 3. Inom 3 månader om byte sker från dag- till skiftarbete, där nattarbete ingår
 4. Återkommande
  a) för arbetstagare <50 år med högst 6 års mellanrum efter att nattarbete har påbörjats
  b) för arbetstagare som har fyllt 50 år, med högst 3 års mellanrum efter att nattarbete har påbörjats
Hur går kontrollen till?
 1. Enkät besvaras inför undersökningen
 2. Samtal och provtagning hos företagssköterska.
  Laboratorieanalyser;
  Blodtryck
  Glukos
  Total kolesterol, HDL, non-HDL, LDL, Triglycerider
  HB
  Längd/vikt/BMI
 3. Läkarundersökning

 

Förebygg riskerna med skiftarbete

Att arbeta, äta och sova på tider som krockar med vår biologiska dygnsrytm kan innebära en hälsorisk. Det finns saker som du och ditt företag kan göra för att minimera dessa risker. Så minimerar och förebygger ni riskerna vid skiftarbete