Bli kund

Minimera och förebygg riskerna vid skiftarbete

Att arbeta, äta och sova på tider som krockar med vår biologiska dygnsrytm kan innebära en hälsorisk. Det finns saker som du och ditt företag kan göra för att minimera dessa risker.

Ohälsa i form av övervikt, diabetes och sömnstörningar är bara några exempel på konsekvenser som kan komma av att utsätta kroppen för ständig jetlag. Ett sätt att förebygga ohälsa hos skiftarbetande personal är att öka kunskapen och förståelsen för kopplingen mellan hälsa och dygnsrytm.

Vem klarar skiftarbete bäst?

De personer som klarar skiftarbete bäst är de som äter regelbundet, väger normalt, är fysiskt aktiva, inte röker, sover ordentligt dagtid och är bra på stresshantering.

Kartläggning, hälsoundersökning och utbildning

Hälsobolaget erbjuder kartläggning av risker, hälsoundersökning, utbildning och annat stöd som kan vara till hjälp för att motverka de negativa effekter som kan uppstå vid skiftarbete.


Medicinsk kontroll för nattarbete

Hälsobolaget erbjuder och utför även den lagstadgade medicinska kontrollen för nattarbete. Läs mer här