Bli kund

Stresshanteringsgrupp med fysisk aktivitet

Psykisk ohälsa orsakad av stress utgör idag ett av de främsta hälsoproblemen i arbetslivet. För dig som arbetsgivare finns stora ekonomiska vinster att göra med hjälp av förebyggande insatser.

Hälsobolagets kurs i stresshantering med fysisk aktivitet är framtagen utifrån kända samband mellan stressexponering samt somatisk och psykisk ohälsa. Vi vet idag att fysisk träning har kapacitet att påverka vissa symtom vid stressrelaterade diagnoser såsom utmattningssyndrom. Ett antal studier har även påvisat att regelbunden träning fungerar som buffert mot stress hos vissa individer. Kursen riktar sig både till medarbetare som är i riskzonen för sjukskrivning och de som är under rehabilitering för återgång i arbete.

Mål

I kursen har vi utgått från Acceptance and Commitment Training (ACT), vilket är en vidareutveckling av KBT i gruppformat deltagare får de verktyg du behöver för att stresshantering.

Innehåll

Kursen leds av leg. psykolog samt leg. fysioterapeut och omfattar sju träffar. Sex träffar (2h/tillfälle) varannan vecka och en avslutande uppföljning några veckor senare. Frågeformulär fylls i före och efter kursen i syfte att följa upp förändringar. Mellan träffarna får deltagarna öva på nya beteenden. I programmet varvas miniföreläsningar med praktiska övningar, där följande område berörs:

  • Tidiga signaler på stress
  • ”Uppvarvare” vs ”nedvarvare”
  • Prioritering och riktning i yrkes-
  • Tekniker för återhämtning och stressreduktion
  • Verktyg för att hantera orostankar
  • Medveten närvaro
  • Fysisk träning med anpassning utifrån individuella förutsättningar

Pris

Löpande timtaxa enligt kundens gällande avtalspriser

INTRESSEANMÄLAN