Bli kund

Stresshantering i grupp med fysisk aktivitet

I denna kurs får du lära dig konkreta verktyg för att lära känna och hantera din egen stress samt fysisk aktivitet vid varje tillfälle.

Kursen leds av leg. psykolog samt leg. Fysioterapeut och omfattar sju träffar. Frågeformulär fylls i före och efter kursen i syfte att följa upp förändringar. Mellan träffarna får deltagarna öva på nya beteenden. Kursen utgår från Acceptance and Commitment Training (ACT), vilket är en vidareutveckling av KBT.

I programmet varvas miniföreläsningar med praktiska övningar och fysisk aktivitet, där följande områden berörs:

  • Nuläge + sätta mål och riktning.
  • Vad stress är, tidiga signaler på stress och vad som händer i hjärnan och kroppen.
  • Samtalsövningar och verktyg för värderingar, återhämtning och stressreduktion
  • Medveten närvaro (Mindfulness)
  • Sömn, kost, basal kroppskännedom och hälsosamlivsstil
  • Fysisk aktivitet vid varje tillfälle.  Gruppträning utomhus med anpassning utifrån individuella förutsättningar
  • Utvärdering och uppföljning samt vidmakhållandeplan

Programansvariga:

Shirin Gustafsson leg. Psykolog/organisationskonsult  och Daniel Larsson, Leg. Fysioterapeut och Ergonom

Plats

Hälsobolaget Uddevalla (Träningskläder på. Kläder efter väder då uteträning förekommer.)

Tid & Datum:

Kl.10-12 den 1/12, 9/12, 16/12, 13/1, 20/1, 27/1 och 10/2.

Pris

Löpande timtaxa enligt gällande avtalspriser

 

Har du frågor eller vill ha mer information om stresshanteringsgruppen?

Kontakta Shirin Gustafsson. Ring 0771-35 43 30 eller maila till shirin.gustafsson@halsobolaget.se

INTRESSEANMÄLAN