Bli kund

Vi utför medicinska kontroller av personer som arbetar med klättring med stor nivåskillnad

Beställ MEDICINSK KONTROLL

När ska kontrollen genomföras?

För arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter
1. i stolpe,
2. på stege,
3. i träd, eller
4. liknande
där risken finns att arbetstagaren faller fritt eller okontrollerat, eller hamnar i en situation där undsättning är försvårad.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?
  1. Innan arbetet påbörjas
  2. Återkommande med högst 12 månaders mellanrum
  3. Vid sjukdom eller olycka som kan påverkan förmågan i arbeten med stora nivåskillnader
Hur går kontrollen till?
  1. Bifoga riskbedömning vid din beställning
  2. Läkarbesök
    Läkarundersökning med klinisk undersökning av hjärta och lungor, längd, vikt, BMI, kB-Hb, kP-Glukos, kP-non-HDL, syn, hörsel, genomgång av frågeformulär, ortostatiskt blodtryckstest och kardiovaskulär riskbedömning.
  3. Utökad kontroll med vilo-EKG sker vid nyanställning och därefter med högst 5 års mellanrum för arbetstagare under <40 år och högst 2 års mellanrum för arbetstagare >40 år.
  4. Ett tjänstbarhetsintyg utfärdas.