Bli kund

Vi utför medicinska kontroller av personer som arbetar med klättring med nivåskillnader (exempelvis mast- och stolparbete).

Höjdarbete över 13 meter medför särskilda krav på medicinsk kontroll. Hälsobolaget utför årliga hälsoundersökningar samt arbets-EKG med vissa årsintervall. Intyg till arbetsgivare utfärdas.

Beställ MEDICINSK KONTROLL

När ska kontrollen genomföras?

Vid arbete som innebär klättring med nivåskillnad > 13 meter

Hur ofta ska kontrollen genomföras?
 1. Innan arbetet påbörjas
 2. Återkommande med högst 12 månaders mellanrum
 3. Vid sjukdom eller olycka som kan påverkan förmågan i arbeten med stora nivåskillnader
Hur går kontrollen till?
 1. Bifoga riskbedömning vid din beställning
 2. Läkarbesök
  Undersökning inkl. längd och vikt, puls och blodtryck, blodsocker, kolesterol, blodvärde och urinprov.
  Syn- och hörselkontroll
  Vilo- eller Arbets-EKG (åldersberoende intervall)
 3. Ett tjänstbarhetsintyg utfärdas.