Bli kund

Förbättrad arbetsförmåga med stöd av fysioterapeut

Orsakerna till att man behöver fysioterapi och rehabilitering kan vara många; återhämta sig efter en olycka eller belastningsskada, eller bli kvitt sin musarm eller onda rygg. Det kan också vara så att stress eller annan psykisk ohälsa har yttrat sig fysiskt och du behöver hjälp för att arbeta med din kropp, andning eller smärta på ett annat sätt.  

Våra legitimerade fysioterapeuter är specialiserade på rehabilitering, fysisk aktivitet/träning, ergonomi och beteendeterapi utifrån ACT (Acceptance and Comittement Therapy). Du kan få stöttning och hjälp att undersöka, förebygga och behandla de skador eller stressrelaterade symptom som begränsar eller hotar att begränsa dig i din vardag eller på arbetet. Det kan till exempel handla om smärta, stelhet, muskelpåverkan, huvudvärk, andningspåverkan och stress.

Anpassad insats för bästa resultat

Efter noggrann undersökning och analys, är en viktig del av behandlingen att lägga upp en aktivitet tillsammans med dig. Du kanske vill få en mer aktiv vardag, klara arbetets krav bättre eller få ett anpassat och hållbart träningsprogram med övningar som kan göras hemma eller på ett gym?  Det kan handla om att rikta insats mot ökad kroppskännedom, styrka, stabilitet och balans eller arbeta med motivation till förändring, avslappning, andning eller medvetandegöra tanke och kropp. Återbesök och uppföljning sker utifrån dina individuella behov.

Boka besök till fysioterapeut

 


Vid stressrelaterad ohälsa erbjuder vi även stresshantering med fysisk aktivitet i gruppform. I upplägget arbetar våra fysioterapeuter samt beteendevetare och psykologer tätt för att ge dig bästa möjliga stöd.

Ökad prestationsförmåga med förbättrad ergonomi

Säkerhetsbrister eller felaktigt utformade arbetsplatser kan resultera i kostsamma arbetsskador. Att låta Hälsobolaget genomföra en ergonomisk kartläggning och analys är ett sätt att minska riskerna.

ergonomigenomgång