Bli kund

OSA – en del i att få arbetsplatsen att växa tillsammans

Arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att förebygga ohälsa.

Grunden för en trygg arbetsmiljö där vi kan trivas och utvecklas ligger inom ramen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) och är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

När vi pratar om den organisatoriska arbetsmiljön pratar vi om de delar som rör kommunikation, ledning och beslutsfattning. Medan i den sociala arbetsmiljön är samspelet mellan dig och din kollega eller chef som tar plats. Det är inte bara hur vi bemöter varandra på möten eller i korridoren, utan också i alla våra olika digitala forum.

Självklart hänger dessa två ihop, och utan en välfungerande organisatorisk arbetsmiljö brukar inte heller den sociala fungera och vice versa.

Ta del av Arbetsmiljöverkets föreskrift här


Vi stöttar företag med undersökning, riskbedömning och åtgärder för en säker och hälsosam organisatorisk och social arbetsmiljö. Behöver ni stöd med att undersöka och riskbedöma er verksamhet med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Beställ telefonkonsultation för uppstart


Hälsobolaget erbjuder insatser kopplade till OSA-kartläggning

 

Ledarskap

Ledarskapsutveckling
Ledarskapsutbildning
Chefshandledning
Chefsstöd
Arbetsmiljökollen

Stöd

Samtalsstöd; psykologisk rådgivningen eller psykologisk behandling
Konsultation och rådgivning

Friskfaktorer

Hälsoinventering
Vardagsbalans
Styrkebaserat arbetssätt med lösningsfokus, workshop: ”det vi fokuserar på växer”

Kunskap och utveckling

Exempel på föreläsningar:

Arbetsmiljöutbildningen
OSA-utbildningen
Arbetsglädje
Hjärnsmart arbetsplats
Utbildning om Psykisk hälsa och ohälsa
Utbildning i kommunikation, bemötande och konflikthantering
Utbildning i stresshantering och mindfulness
Utbildning i trygga och effektiva team
Styrkebaserat team med lösningsfokus

Säkerhet och hälsa

Riskbedömningar / handlingsplaner
Säkerhetskultur