Bli kund

Våra hälsoundersökningar

En hälsoundersökning kring arbete, livsstil och hälsa är en väl vald investering

Att erbjuda din personal en hälsoundersökning hos oss ger trippla vinster, dels blir ditt företag en attraktivare arbetsplats och dels främjar det personalens hälsa. Och personal som trivs och mår bra presterar ju också bra. Vi rekommenderar att man genomför en grundläggande hälsokontroll en gång om året. För säkerhets skull.

För oss handlar det mycket om att hitta sin personliga balans. Balansen mellan arbetsliv och fritid. Balansen mellan fysisk aktivitet och återhämtning. Balansen mellan den egna tiden och människor runt oss som familj, vänner och arbetskamrater. I den snabba tid vi alla lever i idag, ställs det höga krav på individen och det är lätt att tappa denna balans.

Allt fler företag inser vikten av ett strukturerat hälsoarbete. Genom att erbjuda regelbunden hälsokontroll kan arbetsrelaterad, men också annan ohälsa upptäckas, förebyggas och åtgärdas.

Anpassade hälsoundersökningar

Hälsobolaget anpassar hälsoundersökningen efter ditt företags behov och önskemål. Utifrån resultatet kan vi sedan tillsammans ta fram värdefulla åtgärdsförslag på hur organisationen kan gå vidare i hälso- och miljöarbetet.


Vilken hälsoundersökning passar er?

Gör vårt test och få en indikation direkt.


Hälsoundersökning Frisk – Risk

Denna grundläggande hälsoundersökning riktar sig till dig som är intresserad av att ta reda på din hälsostatus med flertalet blodprover samt även ett läkarbesök. Undersökningen består av två delar, en provtagningsdel hos sköterska samt ett läkarbesök. Läs mer 

Beställ

Hälsoundersökning Frisk – Risk Plus

Detta är vår största hälsoundersökning. Den riktar sig till dig som är intresserad av att ta reda på din hälsostatus med flertalet blodprover samt även ett läkarbesök. Samma hälsoundersökning som Frisk – Risk, men med fler blodprover. Läs mer

Beställ

Hälsoundersökning Individ – Livsstil – Hälsa

Detta är vår hälsoundersökning som riktar sig till dig som är intresserad av din hälsa och önskar få koll på olika värden. Är du arbetsgivare och önskar ge dina medarbetare verktyg att värna om den egna hälsan utan någon stor rapport så är detta rätt hälsoundersökning för er. Läs mer

Beställ

Hälsoundersökning Arbete – Livsstil – Hälsa

Denna hälsoundersökning tar ungefär en timme att genomföra och består av provtagning samt en webbaserad medarbetarenkät som ligger till grund för samtal med vår företagssköterska kring arbetshälsa och livsstil. Läs mer

Beställ

Hälsoundersökningar specialanpassade för byggbranschen

Vi på Hälsobolaget vet hur stort behovet av hälsoundersökningar är inom byggbranschen. Vi har därför tagit fram ett gäng hälsoundersökningar anpassade efter de riskområden som gäller i just din bransch. Självklart uppfyller de också kollektivavtalens olika krav och rekommendationer. Vi har även möjlighet att anpassa hälsoundersökningar efter företagets egna behov och önskemål.

Hälsoundersökning Bygg 

Hälsoundersökning El 

Hälsoundersökning Måleri 

Hälsoundersökning Måleri lärlingsutbildning

Hur mår medarbetarna? Med hjälp av vår medarbetarenkät får du kontinuerlig koll.

Att veta hur ens medarbetare har det på arbetet är a och o som arbetsgivare. Ett sätt att få en bra överblick över detta är att genomföra kontinuerliga medarbetarenkäter. På så sätt får ni koll på både risk och friskfaktorer i er verksamhet.

MEDARBETARENKÄT


Dags för ett större fokus på insatser EFTER hälsoundersökning

Att medarbetarnas hälsa är tätt sammanlänkad med företagens lönsamhet är de flesta överens om idag. Ändå ser vi vid våra hälsoundersökningar att endast en minoritet har kondition i nivå med arbetets syrekrav. För låg kondition utgör inte bara en arbetsmiljörisk utan medför också stora kostnader för företaget. Att ha medarbetare med låg kondition är att likställa med ständig sjuknärvaro. Ett kontinuerligt produktionsbortfall gör att företag idag blöder pengar varje dag! Vi vill se en förändring här.

Ett större fokus måste vara på insatser EFTER hälsoundersökning. Det är här vi kan arbeta med att förändra måendet och prestationen för den enskilde, arbetsgruppen och företaget. Konditionen är ett av de mått som vi vet har starka samband med arbetskapaciteten, men det finns så många andra hälsofaktorer som vi fångar in vid våra besök. Vi ser det som ett av våra viktigaste uppdrag att förmedla på vilket sätt vi kan vara med och påverka i rätt riktning – för den enskildes mående och företagets fortsatta framgång!

Till friska insatser