Bli kund

Vi anpassar vaccinationen efter dig och din arbetsmiljö

Genom att vaccinera personalen minskas risken för smittspridning och arbetsrelaterade sjukdomar som orsakar frånvaro. Beroende på vad man utsätts för i sin arbetsmiljö kan det krävas särskilt skydd mot vissa sjukdomar. Hälsobolaget anpassar vaccinationen.

I arbetslivet förekommer det flera kända smittrisker och att vaccinera personalen sparar både tid, pengar och onödigt lidande. I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 1991:2) står det att medicinska förebyggande åtgärder ska erbjudas de anställda.

Hälsobolaget erbjuder ett komplett sortiment av vaccin och vi har lång erfarenhet av att ta fram specialanpassade lösningar för vaccination för företag.

Vaccination är frivilligt

Som medarbetare står det en helt fritt att tacka ja eller nej till vaccination, om det inte är så att myndigheter säger något annat. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare tydligt förklarar varför arbetsplatsen rekommenderar vaccination. Det är också viktigt att förklara riskerna i arbetet om en medarbetare skulle välja att avstå från den erbjudna vaccinationen.

Olika arbeten medför olika smittrisk

Vilka smittrisker som förekommer på arbetsplatsen är naturligtvis beroende på vilka arbetsuppgifter man har. Exempelvis:

  • Arbete med vatten och avlopp samt avfallshantering – Hepatit A och B, ev TBE, stelkramp och difteri
  • Natur-, mark- och utomhusarbete – TBE, stelkramp och difteri

Välkommen till vår vaccinationsmottagning!

När det är dags för vaccination är ni naturligtvis välkomna till oss. För större grupper går det även bra att anlita oss för vaccination på plats. Klicka nedan för att göra en bokning direkt. Eller ring för att boka vaccinationstid – 0771-35 43 30.

Boka tid FÖR vaccination


Vaccinationsformulär

För att vi ska kunna ge vaccination, behöver ett vaccinationsformulär fyllas i, i god tid innan den bokade vaccinationstiden. Vaccinationsformuläret hittar du här 


 

Hälsobolagets arbetsrelaterade vaccinationer och vaccin: