Bli kund

Hälsoundersökning EL

En hälsoundersökning kring arbete, livsstil och hälsa är en väl vald investering. Allt fler företag inser vikten av ett strukturerat hälsoarbete. Enligt kollektivavtal ska varje elektriker erbjudas hälsoundersökning minst vart tredje år. Denna hälsoundersökning är specifikt anpassad till elektrikers risker, men Hälsobolaget har även möjlighet att anpassa den utifrån det lilla eller det stora företagets behov och önskemål. Efter hälsoundersökningen får du som arbetsgivare en rapport som visar hur dina medarbetare upplever sin arbetssituation och vilka förbättrings-områden som finns. Utifrån resultatet kan vi sedan tillsammans ta fram värdefulla åtgärdsförslag på hur organisationen kan gå vidare i hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Syfte

Att kartlägga livsstil och arbetshälsa, för att i tid upptäcka, förebygga och åtgärda ohälsa.

Upplägg

Vår hälsoundersökning tar ungefär en timme att genomföra och består av provtagning samt en webbaserad medarbetarenkät som ligger till grund för samtalet med företagssköterskan kring arbetshälsa och livsstil.

Innehåll

Ett inledande hälsosamtal där vi utgår ifrån en hälsoblankett som fylls i inför besöket hos oss. Vi diskuterar levnadsvanor, upplevd fysisk och psykosocial arbetssituation samt eventuellt upplevda besvärssymtom. Vid behov samordnar vi kontakt med vår företagsläkare, sjukgymnast eller annan kompetens i vårt team.

Provtagning där följande prover ingår i hälsoundersökningen:

 • Blodsocker
 • Blodtryck
 • Totalkolesterol, HDL, non-HDL, LDL, Triglycerider
 • BMI, viktindex och midjemått
 • HB (blodvärde)
 • Hörselkontroll /Audiogram
 • Syntest
Vid önskemål erbjuder vi följande tillval:
 • Spirometri
 • Audit – CDT
 • Konditionstest
 • PSA-provtagning
  *Vid behov tillkommer läkarbesök enligt Socialstyrelsens riktlinjer och avtalspris för läkarbesök gäller.

Pris:

Enligt offert

 

Gör en intresseanmälan eller ring direkt för att boka tid – 0771-35 43 30.

INTRESSEANMÄLAN

 

 


Anlita oss för företagets lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och att förebygga att någonting sådant sker.

Till medicinska kontroller