Bli kund

Vi underlättar din återgång i arbetet

Har du tidiga signaler på ohälsa eller är under pågående sjukskrivning? Tala med din chef om du vill ha stöd av oss för att komma tillbaka till ett hållbart arbetsliv. 

Genom vår arbetsmodell vid rehabilitering stöttar vi dig och din chef att skapa förutsättningar för en hållbar och hälsosam återgång i arbetet.

Behov av rehabilitering uppmärksammas.

Företagssköterska/rehabkoordinator och chef har inledande dialog.

Företagssköterska/rehabkoordinator träffar anställd.

Kartläggningssamtal för att få en bild av individens status och nuläge.

Trepartsmöte med chef, anställd och Hälsobolaget.

Handlingsplan skapas och beslut tas om nästa insats.

Insats genomförs.

Exempelvis stödsamtal, fysisk bedömning, läkarbedömning för sjukskrivning eller annat aktivitetsprogram.

Uppföljning av insatser och handlingsplanen i ett nytt trepartsmöte.

Anställd, chef och rehabkoordinator deltar. Finns det andra insatser som ska planeras eller kan ärendet avslutas?

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering

I Hälsobolagets team för rehabilitering ingår läkare, företagssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, hälsovetare och beteendevetare. I samråd med dig som arbetsgivare och din anställda lägger vi upp ett specialanpassat program som ska leda till tillfrisknande så snabbt och smidigt som möjlig. Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ska betraktas som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

 


RELATERAT INNEHÅLL