Bli kund

Rehab på gruppnivå

Vi vet idag ganska mycket om vad en arbetsgrupp mår bra av och vilka förutsättningar som gör att verksamheten blir välfungerande och effektiv. Men eftersom förutsättningarna i arbetslivet växlar över tid, och det som främjar gott samarbete och en trygg arbetsmiljö inte alltid finns på plats, så är det rimligt att tänka att arbetsgruppen påverkas på olika sätt.

Efter en period av ökad arbetsbelastning, ovisshet, otydlighet i roller och brist på formell och synlig ledning när det gäller rutiner och styrning finns det risk för brister i den sociala arbetsmiljön, exempelvis konflikter. Dessa kan i sin tur få negativa effekter både på verksamheten, samarbetet och hos enskilda individer.

Vi på Hälsobolaget erbjuder en tidig screening för att hjälpa dig som chef att sortera bland signaler i den sociala arbetsmiljön, samt prioritera bland konkreta och välbeprövade insatser i arbetet framåt. Vi finns med som utförare av insatserna, eller som rådgivare till dig som chef, utifrån vad samtalet mynnar ut i. Vi vill med detta göra det enkelt för dig som chef att tidigt hantera signaler på brister i samarbete eller trivsel, och förebygga större insatser längre fram.

Innehåll

När du som chef kontaktar oss för en screening gällande rehab i grupp så kommer vi, tillsammans med dig, undersöka hur trivseln och samarbetet i din arbetsgrupp funkar just nu. Du kommer få med dig rekommendationer hur du konkret kan arbeta med gruppens rehab för att förebygga ett försämrat läge.

Efter screening tillsammans med Hälsobolaget så ges förslag på förebyggande åtgärder, som att introducera konkreta verktyg kring mötesstruktur och talutrymme, samt genomföra samtal med medarbetarna för att hitta former för öppen kommunikation och egen problemlösning vid framtida frustrationsmoment. Det kan också bedömas vara läge för kartläggningssamtal med trepartsmöte utifrån någon medarbetares mående.
Hälsobolaget kan delta vid APT för att presentera åtgärderna, och vi finns med för uppföljning av åtgärderna längre fram.

Pris: Enligt offert
Resurs: Företagssköterska och psykolog