Bli kund

Nyanställningsundersökning – upptäck hälsorisker i tid

En nyanställningsundersökning består av en hälsoundersökning som utförs innan en anställning påbörjas, för att på så sätt upptäcka signaler som kan innebära en hälsorisk för den framtida medarbetaren i arbetet för den sökta tjänsten. Vi gör en bedömning av den sökande och ser om det finns några begränsningar eller hinder ur hälsosynpunkt för den sökta tjänsten.

Syftet med nyanställningsintyget är att se signaler om sjuklighet eller svaghet som kan innebära en ökad hälsorisk och försämring av den nyanställdes hälsa.

Anpassat nyanställningsintyg

En nyanställningsundersökning kan utföras enligt era önskemål och kan innehålla exempelvis provtagning, syn- och hörselundersökning, lungfunktion, blodtryck, EKG och ergonomisk funktionsbedömning.

Syfte

Att förhindra olämplig arbetsplacering av människor, samt kartläggning av aktuellt hälsostatus inför inträde i nytt arbete.

Målgrupp

Personer som är aktuella för nyanställning.

Innehåll

Nyanställningsundersökning ”BAS” utförs av företagssköterskan och innefattar:

 • Frågeformulär
 • Provtagning
  • Blodsocker
  • Blodtryck
  • Body Mass Index
  • HB – Blodvärde
  • Kolesterol
  • Hörselkontroll
  • Synkontroll
  • Audit (Screening Alkohol)
 • Bedömningssamtal
  • Sammanställning och diskussion av undersökningsresultat samt bedömning av aktuell situation. Rådgivning och information inför aktuell arbetsuppgift.
Vid önskemål erbjuder vi följande tillval:
 • Spirometri
 • CDT (Alkoholmarkör)
 • Konditionstest
 • Drogtest i urin (Amfetamin, Bensodiazepim, Cannabis, Kokain, Opiater och Dextropropoxifen)
 • MRO Läkare konsulteras vid positivt drogsvar
Resurs

Undersökning utförs av Företagssköterskan. Vid behov efterföljs ovanstående undersökning av en läkarkonsultation för ställningstagande till Tjänstbarhet. Den senare debiteras enligt vårt timarvode läkare.

Pris:

Enligt offert/avtal

 

Beställ Nyanställningsundersökning*

*Vänligen ange beskrivning av tjänsten, ev. exponering som ställer särskilda hälsokrav.