Bli kund

Låt oss hjälpa dig att ta fram policys som passar er verksamhet

Vi vet att det är mycket att stå i och att policyarbetet både kan vara krångligt och till och med övermäktigt. Det sker mycket i vår arbetsmiljö och det kan vara svårt att hålla sig à jour. Dock underlättar en välarbetad policy arbetet med att alla arbetar lika på ledande nivå och det är gott att luta sig mot när det blåser. Låt oss hjälpa dig att arbeta igenom ditt policybibliotek eller enstaka policy, oavsett så finns vi som bollplank.

Upplägg

Tillsammans går vi igenom er verksamhets behov och agerar bollplank i ert policyarbete. Efter dialog läggs en plan kring arbetet och om det är någon policy som önskas prioriteras.

Resurs

Företagssköterska

Pris

Enligt offert

Beställ policystöd