Bli kund

Hälsobolagets arbetsmetod – Frisk, risk eller sjuk?

När vi kartlägger hälsan delar vi in statusen i tre kategorier: frisk, risk eller sjuk. Och beroende på var du hamnar på skalan erbjuder vi antingen hälsofrämjande, förebyggande eller rehabiliterande åtgärder.

Enkelt, effektivt och mätbart

Hälsobolagets arbetsmetod och indelning är lika enkel som effektiv. Genom inledningen skapar vi en tydlig bild av nuläget, vad varje enskild åtgärd har för syfte och målsättningen med arbetet. Dessutom blir vinsterna både humanistiskt och ekonomiskt mätbara.

Att arbeta förebyggande är mer ekonomiskt

Med hälsofrämjande insatser menar vi allt som företag, grupper eller individer gör för att behålla eller utveckla god hälsa. Att arbeta förebyggande innebär att så långt det är möjligt undanröja sådant som riskerar att påverka hälsan negativt.

Visste du förresten att det är ungefär tio gånger mindre kostsamt att arbeta med förebyggande insatser än att åtgärda redan uppkomna problem?

Rätt vård utan långa väntetider

Ibland blir det problem oavsett hur mycket vi än försöker förebygga och då finns Hälsobolagets service för stöd, behandling och sjukvård snabbt inom räckhåll.

Eftersom vi har alla discipliner i företaget kan vi hantera de flesta uppkomna ohälsosituationer, och även naturligtvis tillgodose andra behov såsom vaccinering, hälsointyg, samtalsstöd och arbetsförmågebedömningar.

 

Företagshälsa och privat sjukvård under ett och samma tak

Hälsobolaget erbjuder företagshälsovård och privat sjukvård på ett och samma ställe. Det ger oss möjlighet att ta ett helhetsgrepp kring hälsan och välbefinnandet, och både arbetsgivaren och de anställda kan känna sig trygga eftersom vi redan känner varandra.