Bli kund

Vi underlättar din medarbetares återgång i arbetet

Har du medarbetare med tidiga signaler på ohälsa, upprepad korttidsfrånvaro eller under pågående sjukskrivning? Vi hjälper dig att förebygga sjukskrivning eller återfå din medarbetare frisk i arbete så snart som möjligt.

Målet med rehabiliteringen i vårt hus är att vi kan möta kundens behov utifrån vår kunskap och erfarenhet. Bäst är ju såklart om vi kan stötta upp innan sjukskrivning sker via förebyggande insatser. Om rehabilitering blir aktuell, stöttar vi er vidare med den. Vår arbetsmodell är gjord för att skapa struktur och vi blir ett stöd för både arbetsgivare och individ.

Behov av rehabilitering uppmärksammas.

Företagssköterska/rehabkoordinator och chef har inledande dialog.

Företagssköterska/rehabkoordinator träffar anställd.

Kartläggningssamtal för att få en bild av individens status och nuläge.

Trepartsmöte med chef, anställd och Hälsobolaget.

Handlingsplan skapas och beslut tas om nästa insats.

Insats genomförs.

Exempelvis stödsamtal, fysisk bedömning, läkarbedömning för sjukskrivning eller annat aktivitetsprogram.

Uppföljning av insatser och handlingsplanen i ett nytt trepartsmöte.

Anställd, chef och rehabkoordinator deltar. Finns det andra insatser som ska planeras eller kan ärendet avslutas?

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering

I Hälsobolagets team för rehabilitering ingår läkare, företagssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, hälsovetare och beteendevetare. I samråd med dig som arbetsgivare och din anställda lägger vi upp ett specialanpassat program som ska leda till tillfrisknande så snabbt och smidigt som möjlig. Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ska betraktas som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Ekonomiskt stöd för förebyggande rehabilitering & återgång i arbete

Sök bidrag från Försäkringskassan

Som arbetsgivare kan du få bidrag för inköp av rehabiliteringsstöd (tidigare kallat arbetsplatsnära stöd) som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för din personal att komma tillbaka i arbete. Insatsen ska utföras av företagshälsovården eller annan likvärdig aktör; det kan handla om hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdas arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation kring arbetshjälpmedel. Läs mer här 

RELATERAT INNEHÅLL