Bli kund

Hälsogruppen – hållbar och aktiv medarbetare

Hälsogruppen med fysisk aktivitet vid varje tillfälle – för ökad styrka, produktivitet och hälsa! Kursen leds av leg. psykolog samt leg. Sjuksköterska/hälsoinspiratör och omfattar 5 träffar. Mellan träffarna får deltagarna öva på nya beteenden och vanor. Kursen utgår KBT och ACT. Miniföreläsningar varvas med gruppsamtal, frågestund, praktiska övningar och fysisk aktivitet.

Kursen är för dem som:

  • vill äta sundare
  • vill förbättra hälsan och öka välmående
  • vill ändra livsstil eller genomföra annan förändring i livet
  • vill öka medvetenheten kring val och uppnå balans i livet
  • vill hitta bra sätt för återhämtning och hitta rätt typ av återhämtning
  • vill motionera mera och bli mer aktiv
  • vill känna mer styrka och balans i livet
  • vill prioritera utifrån det som faktiskt är viktigt på riktigt
  • vill känna att det finns kraft och ork över efter arbetsdagen
  • vill bli bättre på att prioritera sin egen hälsa för ökad produktivitet
Upplägg

Tillfälle 1: START – FÖRÄNDRINGEN BÖRJAR NU!
Nuläge, riktning, målbild, självbild och mindset. Motivation till förändring, motivation till beteendeförändring. Mental målbildsträning.
Fysisk aktivitet utomhus*

Tillfälle 2: FYSISK AKTIVITET
Motivation till rörelse, väcka rörelselust. Aktivitet och rörelse i vardagen. Vill du gå från passiv till aktiv eller från redan aktiv till ökad nivå av träning? Fysisk aktivitet utomhus*

Tillfälle 3: MER HÄLSOSAMMARE KOST!
Kostorientering – Ät smart! Hälsosamlivsstil, motivation och inspiration till hälsosammare val. Äta medvetet.
Fysisk aktivitet utomhus*

Tillfälle 4: HÅLLBAR ORK ÖVER TID!
Återhämtning. Balans i vardagen. Hållbar hälsa. Självomhändertagande. Aktiva medvetna val genom medveten närvaro (Mindfulness).

Tillfälle 5: HÅLLA I NYA VANOR
Hålla förändringar över tid, vidmakthållandeplan. Uppföljning och utvärdering.

*Fysisk aktivitet vid varje tillfälle. Gruppträning utomhus med anpassning utifrån individuella förutsättningar, alla kan delta. Rörelse är för alla!

Målgrupp:

De som önskar göra en livsstilsförändring, och bli mer hållbar och aktiv medarbetare. De som rekommenderas fysisk aktivitet.

Tid & Datum:
Torsdagar kl 14.30 – 16.30,
(13/10, 27/10, 10/11, 1/12 och 15/12)

Plats:
Hälsobolaget Uddevalla (träningskläder på, kläder efter väder).

Pris:
Löpande timtaxa enligt kundens gällande avtalspriser.

Har du frågor om Hälsogruppen?

Kontakta Shirin Gustafsson. Ring 0720-80 87 30 eller maila till shirin.gustafsson@halsobolaget.se

INTRESSEANMÄLAN