Bli kund

Hälsogruppen – hållbar och aktiv medarbetare

Hälsogruppen med fysisk aktivitet vid varje tillfälle – för ökad styrka, produktivitet och hälsa! Kursen leds av leg. psykolog samt leg. sjuksköterska/hälsoinspiratör och omfattar 5 träffar. Mellan träffarna får deltagarna öva på nya beteenden och vanor. Kursen utgår ifrån KBT och ACT. Miniföreläsningar varvas med gruppsamtal, frågestund, praktiska övningar och fysisk aktivitet.

Kursen är för dem som:

  • vill äta sundare
  • vill förbättra hälsan och öka välmående
  • vill ändra livsstil eller genomföra annan förändring i livet
  • vill öka medvetenheten kring val och uppnå balans i livet
  • vill hitta bra sätt för återhämtning och hitta rätt typ av återhämtning
  • vill motionera mera och bli mer aktiv
  • vill känna mer styrka och balans i livet
  • vill prioritera utifrån det som faktiskt är viktigt på riktigt
  • vill känna att det finns kraft och ork över efter arbetsdagen
  • vill bli bättre på att prioritera sin egen hälsa för ökad produktivitet
Upplägg

Tillfälle 1: START – FÖRÄNDRINGEN BÖRJAR NU!
Nuläge, riktning, målbild, självbild och mindset. Motivation till förändring, motivation till beteendeförändring. Mental målbildsträning.
Fysisk aktivitet utomhus*

Tillfälle 2: FYSISK AKTIVITET
Motivation till rörelse, väcka rörelselust. Aktivitet och rörelse i vardagen. Vill du gå från passiv till aktiv eller från redan aktiv till ökad nivå av träning? Fysisk aktivitet utomhus*

Tillfälle 3: MER HÄLSOSAMMARE KOST!
Kostorientering – Ät smart! Hälsosamlivsstil, motivation och inspiration till hälsosammare val. Äta medvetet.
Fysisk aktivitet utomhus*

Tillfälle 4: HÅLLBAR ORK ÖVER TID!
Återhämtning. Balans i vardagen. Hållbar hälsa. Självomhändertagande. Aktiva medvetna val genom medveten närvaro (Mindfulness).

Tillfälle 5: HÅLLA I NYA VANOR
Hålla förändringar över tid, vidmakthållandeplan. Uppföljning och utvärdering.

*Fysisk aktivitet vid varje tillfälle. Gruppträning utomhus med anpassning utifrån individuella förutsättningar, alla kan delta. Rörelse är för alla!

Plats:
Hälsobolaget Uddevalla (träningskläder på, kläder efter väder).

Pris:
Löpande timtaxa enligt kundens gällande avtalspriser.

 

INTRESSEANMÄLAN