Bli kund

Hälsoundersökning Individ – Livsstil – Hälsa

Detta är vår hälsoundersökning som riktar sig till dig som är intresserad av din hälsa och önskar få koll på olika värden. Är du arbetsgivare och önskar ge dina medarbetare verktyg att värna om den egna hälsan utan någon stor rapport så är Individ – Livsstil – Hälsa rätt hälsoundersökning för er.

Syftet är att få en värdemätning på din hälsa och att kontrollera ditt allmänna hälsoläge och därmed kunna identifiera och uppmärksamma riskfaktorer eller andra tecken på ohälsa. Under ca 60 min tillsammans med leg. sjuksköterska/företagssköterska går ni igenom ditt mående via ett kortare hälsoformulär som innefattar flera faktorer som påverkar oss i livet. Tillsammans med samtalet och en provtagningsdel får du en god grund att stå på och vi erbjuder en individuell handlingsplan för att nå dina mål om så önskas. Med hjälp av hälsoundersökningen får du mer kunskap och kan göra aktiva livsstilsrelaterade val för en bättre hälsa.

I hälsoundersökningen ingår:

 • Hälsoenkät inriktad på livsstil för den enskilda individen
 • Blodtryck
 • Längd, vikt och midjemått
 • Syn och hörsel
 • Liten lungfunktionsmätning
 • Kapillärt prov av totalkolesterol, blodvärde och blodsocker

Pris

2050 kr exkl moms

Tillägg
 • PSA (innefattar också läkarbesök) 1250 kr
 • Ämnesomsättning (brevsvar från läkare) 365 kr
 • TSH (ämnesomsättningsprov)
 • Spirometri 550 kr
 • Konditionstest 550 kr

Gör en intresseanmälan eller ring direkt för att boka tid – 0771-35 43 30.

BESTÄLL HÄLSOUNDERSÖKNING

 

 


Anlita oss för företagets lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och att förebygga att någonting sådant sker.

Till medicinska kontroller