Bli kund

Hälsoundersökning Frisk – Risk Plus

Detta är vår största hälsoundersökning. Den riktar sig till dig som är intresserad av att ta reda på din hälsostatus med flertalet blodprover samt även ett läkarbesök. Samma hälsoundersökning som Frisk Risk, men med fler blodprover. Analyserna som tillkommer är inriktade mot vitaminer, mineraler och blodbrist. 

Undersökningen består av två delar, en provtagningsdel hos sköterska och ungefär en vecka senare då provsvaren kommit från laboratoriet så kommer du på läkarbesök.

Provtagning hos sköterska där följande kontroller/prover ingår:

 • Längd, vikt, BMI (viktindex) och midjemått
 • Blodtryck
 • Blodsocker, HbA1c (långtidssocker)
 • Blodstatus (Hb, EVF, MCV, MCH, LPK, TPK, EPK, MCHC)
 • Kolesterol (kolesterol, HDL, LDL, LDL/HDL, triglycerider)
 • Njurprover (natrium, kalium, kreatinin)
 • Leverprover (ASAT, ALAT, ALP, bilirubin)
 • Ämnesomsättning (TSH, T4)
 • D-vitamin, B12 (kobolamin), folat (B9), magnesium, zink, albumin och joniserat calcium
 • Järn, ferritin, transferrin, transferrinmättnad, TIBC, reticulocyter och CRP
 • Urinprov för kontroll av socker och äggvita
 • Liten lungfunktionsmätning (COPD6)

Uppföljande läkarbesök med undersökning och provsvar

Pris
4 700 kr exkl. moms

Tillägg

Prostataprovet PSA:
850 kr exkl. moms

EKG:
790 kr exkl. moms

Viktigt inför provtagning
 • Analysen är dygnsvarierande och provet bör tas på morgonen innan kl. 10.00
 • Fasta från kl 22.00 kvällen innan. Det går bra att dricka vatten, men inget annat.
 • Undvik fet mat, alkohol, mineraler järn eller andra kosttillskott i 24 timmar innan provtagning. Stora mängder av Biotin (vitamin B7) eller andra tillskott av B-vitaminer kan påverka resultatet varpå du bör avstå från detta några dagar innan din provtagning.
 • Tar du några mediciner är det bra om du vet vad de heter och ifall du ska göra uppehåll med dessa inför provtagning. Medicinerar du med Levaxin ber vi dig att ta ditt läkemedel efter provtagningen.
 • Vi ber vi dig undvika intag av NSAID-preparat (ex. Ipren) tiden innan din provtagning. Likaså kan en pågående eller nyligen avslutad antibiotikakur påverka resultatet.
 • Rök eller snusa inte 2 timmar innan besök.
 • Du blir ombedd att lämna ett urinprov.
 • Undvik gärna träning direkt innan din provtagning, då det kan påverka analysen.
 • Det en god idé att komma till vår mottagning en stund innan, så att du hinner sitta ner i lugn och ro innan din provtagning!

Gör en intresseanmälan eller ring direkt för att boka tid – 0771-35 43 30.

INTRESSEANMÄLAN

 

 


Anlita oss för företagets lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och att förebygga att någonting sådant sker.

Till medicinska kontroller