Bli kund

Uppföljning Hälsorisk

Efter att vi träffats vid en hälsoundersökning kan det ibland stå klart att det finns områden gällande livsstilsvanor som man vill arbeta vidare med. Kanske upplevs sömnen inte vara riktigt optimal eller att vardagen inte riktigt går att få ihop. För att detta inte ska bli värre och leda till långvarig ohälsa som både leder till kostnad för individ och företag är det en god idé med tidiga insatser för att få ett gult område att bli grönt.

Syftet med insatsen är att i ett så tidigt skede som möjligt ha en djupare dialog med individen om det eller de områden som riskerar att hamna i obalans.

Samtal utifrån riskområde

Vi utgår ifrån den tidigare genomförda hälsoundersökningen och det området som markerats som gult- risk för skada eller ohälsa. Samtalet ska ge en fördjupad kunskap inom ämnet och skapa utrymme för egen reflektion. Vi hjälper till att formulera en individuell handlingsplan och efter 3–6 månader erbjuder vi en uppföljning. Första träffen tar ca 1,5 timme medan uppföljningen tar 1 timme.

Pris exkluderar moms

 

Nästa steg

Utifrån vad som framkommer i det mer djupgående samtalet och motivation till förändring kan vi i nästa steg erbjuda samtal utifrån dessa teman:

  • Trötthet och återhämtning
  • Sömn
  • Tobak
  • Motion och rörelse
  • Trivsel och arbetsklimat
  • Kost
  • Stress
  • Livsstilsfaktorer