Bli kund

Utveckla ditt ledarskap med oss som bollplank

Få handledning, stöd och vägledning i ledarskapet utifrån dina behov. Målsättning och prioriterade utvecklingsområden och nyckelbeteenden i fokus. Antal tillfällen, längd och frekvens kan justeras utifrån behov och målsättning. Uppföljningsbara mål sätts upp och du får konkreta tips på nya färdigheter i ditt uppdrag som chef och ledare.

Mellan tillfällena ges uppdrag att tillämpa dina nya färdigheter i din verksamhet. Vi reflekterar även kring personliga utvecklingsområden som har betydelse för ditt uppdrag som chef.

Beställ chefshandledning