Bli kund

Ledarutveckling som ger resultat på sista raden!

Ledarutveckling när den är som effektivast. Allt börjar med beteenden. Detta är ledarutvecklingen som får dig som chef/ledare att förstå beteenden och hur man skapar förändring på riktigt. För dig som vill få saker att hända både i ditt ledarskap och i din verksamhet. Du får de främsta ledarskapsverktygen som låser upp för beteendeförändring och skapar verklig förändring på riktigt med resultat på sista raden!

Programmets fokus ligger på hur ett effektivt ledarskap fungerar. Du får med dig ökad kunskap om beteende och att arbeta med resultat som drivande faktor. Ledarutvecklingen riktar in sig på hur kopplingen mellan ledarskap, medarbetares motivation och effektivitet i verksamheten fungerar och hur den kan öka.

Detta program innehåller ledarutveckling och OBM-program för dig som vill utveckla ditt ledarskap, få nya verktyg för att lyckas med organisationsutveckling och skapa vill-vinster hos medarbetarna.

Välkommen till en utbildning för chefer och ledare i arbetslivet, som sätter fokus på beteendeperspektiv på ledarskap och organisation.

Innehåll
 • Det transformella ledarskapet, organizational behavior management (OBM) och motivation
  Grunderna i OBM, Beteendeanalys och det transformella ledarskapet.
  Hur man leder effektivt och skapar vill-vinster.
  Klargör prioriterade nyckelmål och nyckelbeteenden.
 • ”Drömchefen eller stress-skaparen”
  Stresshantering: Ledaren som förebygger stress och ökar medveten närvaro. Arbetskompassen
  Checklista för det effektiva ledarskapet
 • Ledarskap och arbetsglädje 
  Positiv psykologi på arbetsplatsen Konsten att lyssna aktivt och ge feedback
 • Att leda arbetet med den Sociala och organisatoriska arbetsmiljön – (OSA) 
  Hur arbetar jag som chef med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön?
 • Effektiva team 
  Ledaren som skapar och leder effektiva team genom vill-vinster
 • Fysiska och psykiska resurser i arbetslivet 
  Hur kan jag som chef utveckla min egen hälsa och bidra till god hälsa bland medarbetarna?
  Balans mellan aktivitet och återhämtning
  Mentalträning 24h-analys
 • Det angelägna samtalet 
  Hur kan jag använda kommunikation som redskap i mitt ledarskap?
  Hantera konflikter, kriser och svåra samtal. Att leda i förändring
 • Återfallscity eller succéstaden? 
  Hållbara resultat över tid, vidmakthållande plan. Sammanfattning och utvärdering
Målgrupp

Chefer och ledare i arbetslivet.

 

Ledarskapsutvecklingsprogram för hel arbetsgrupp

Företagsspecifikt program för en hel arbetsgrupp. Självklart kan det skräddarsys utifrån era behov.

Pris:

Enligt offert

Öppet program – med medarbetare från olika arbetsgivare

Öppen utbildning. Grupp om 12 deltagare. Ny omgång startar så snart grupp är fylld. Utbildningen består av totalt 8 halvdagar.

Pris:

Enligt offert

INTRESSEANMÄLAN