Bli kund

Användarvillkor

Den här webbplatsen, www.halsobolaget.se, är tillverkad och drivs av Hälsobolaget i Uddevalla AB, i fortsättningen kallad Hälsobolaget. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användarpolicy i sin helhet, samt villkoren i den utformning hemsidan har vid varje enskilt tillfälle. Hälsobolaget förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera och revidera informationen på den här sidan. Uppdateringar som görs på denna webbplats träder i kraft omedelbart vid publicering.

Immateriella rättigheter

All upphovsrätt och annan intellektuell egendom som tillämpas för webbplatsens innehåll skyddas enligt alla gällande upphovs- och varumärkeslagar eller motsvarande internationell lagstiftning. Det material som publiceras på webbplatsen tillhör, om inte annat meddelats, Hälsobolaget. Namn, logotyper och andra märken som identifierar våra produkter och tjänster tillhör oss och är skyddade av internationell varumärkeslagstiftning.

Det är tillåtet att skriva ut enskilda sidor från webbplatsen för eget bruk. I övrigt är det förbjudet att kopiera, reproducera, publicera, ladda ner, skicka, överföra eller distribuera något material eller någon information från webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Hälsobolaget.

Användarvillkor

Denna webbplats får inte användas på ett sätt som orsakar eller kan orsaka skador på webbplatsen eller på något annat sätt som förhindrar eller försämrar tillgängligheten till webbplatsen, inte heller får webbplatsen användas i olagligt, vådligt, bedrägligt eller i något annat skadligt syfte eller aktivitet.

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, drifta, överföra, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är kopplat till) spyware, virus, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit eller annan skadlig programvara. Du får heller inte använda denna webbplats för något marknadsföringsändamål utan Hälsobolagets skriftliga medgivande.

Sekretesspolicy

Hälsobolagets personuppgiftspolicy hittar du här: Sekretesspolicy

Cookies

Denna webbplats använder cookies, en teknologi som merparten av alla webbsidor använder idag i syfte att förbättra för besökaren. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. När du använder webbtjänsten samtycker du till att vi använder denna teknik, t ex för att underlätta navigering, ge tillgång till olika funktioner eller för information om olika val. Ingen information lagras som kan identifiera dig som person, den används för att kunna känna igen vad som görs på webbplatsen.

Du kan blockera användandet av cookies i de flesta webbläsare. I vissa fall kan dock detta medföra att webbplatsen fungerar sämre eller inte alls, beroende på inställningarna i din webbläsare.

Google Analytics

Webbplatsen använder Google Analytics som använder JavaScript och cookies. Syftet är att få en bild av hur besökarna använder webbplatsen och för att erhålla statistik. Informationen som ges via Google Analytics är anonymiserad.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, och material publicerat hos tredje part, dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Sveriges Företagshälsor ansvarar heller inte för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Senaste uppdateringen: 2023-05-11