Bli kund

Vaccinera dig mot lunginflammation orsakad av pneumokocker

Varje år insjuknar ungefär 100 000 personer i lunginflammation i Sverige. Lunginflammation orsakad av pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation i alla åldrar och den bakterie som orsakar flest dödsfall i sjukdomen hos äldre. Många människor är smittbärare av pneumokocker utan att vara sjuka, vilket gör det omöjligt för dig att helt undvika smitta. Men du kan minska risken för att bli sjuk genom att vaccinera dig mot pneumokocker.

En person som bär på bakterien i näsa och svalg insjuknar inte alltid i lunginflammation och kan därför smitta dig utan att själv vara sjuk. Det gör att det är omöjligt att avgöra vem du kan vara nära utan att riskera smitta. Risken att bli smittad är stor, eftersom det kan räcka med en hostning eller nysning i din närhet för att ge dig pneumokocker.

Vad orsakar lunginflammation?

Lunginflammation orsakas oftast av bakterier eller virus. Pneumokocker är den vanligaste orsaken och den bakterie som orsakar flest dödsfall i lunginflammation hos äldre. Lunginflammation orsakad av pneumokocker kan du vaccinera dig mot. Lunginflammation kan också orsakas av olika typer av virus. Mot influensavirus finns vaccin som kan skydda men mot andra virussjukdomar som t ex Covid-19 finns idag inget vaccin. Mer info om lunginflammation hittar du här 

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du tillhör någon av följande riskgrupper:

 • har fyllt 65 år eller mer
 • har någon av dessa sjukdomar oavsett ålder:
  • kronisk hjärt-kärlsjukdom
  • diabetes
  • kronisk leversjukdom
  • kronisk njursvikt
  • svår astma
  • alkoholmissbruk
  • kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
  • nedsatt immunförsvar
 • är rökare

Boka tid för vaccination

Klicka nedan för att boka. Eller ring till 0771-35 43 30.

BOKA TID FÖR VACCINATION


Vaccinationsformulär

För att vi ska kunna ge vaccination, behöver du fylla i ett vaccinationsformulär i god tid innan din bokade vaccinationstid. Vaccinationsformuläret hittar du här 


 

Folkhälsomyndighetens rekommendation

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot pneumokocker för personer som är över 65 år eller löper ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom på grund av till exempel kronisk sjukdom (t ex hjärtsjukdom, lungsjukdom, KOL, svår astma, diabetes), nedsatt immunförsvar pga sjukdom, behandling eller rökning.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida 

Information om corona och pneumokocker

Covid-19 ger oftast milda besvär med feber och luftvägsbesvär, men i en del fall orsakar det även lunginflammation. Många undrar om pneumokockvaccin även skyddar mot lunginflammation orsakad av coronaviruset. Pneumokockvaccin skyddar mot lunginflammation, men enbart om denna är orsakad av pneumokocker.

Det är alltså viktigt att förstå att det i dagsläget inte finns något vaccin som skyddar mot det nya coronaviruset. Läs gärna mer om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens hemsida 

Två olika vaccin

Det finns två olika vaccin mot pneumokocker. Du kan behöva båda två beroende på vilken eller vilka riskgrupper du ingår i. Tala därför med vår vaccinationssköterska på vaccinationsmottagningen för bästa skydd.