Bli kund

Läkarintyg inför adoption.

Är ni redo att ansöka om adoption? Hälsobolaget hjälper er med läkarintygen som behövs.

Förutom läkarintyget, kräver ofta familjerättsenheten även turberkulos- och hiv-test. Även andra laboratiorieprover kan förekomma. Beroende på vilket land adoptionen ska ske ifrån, finns ibland även krav på tester på hepatit A, B och C. Även psykologutlåtande kan krävas.

Er psykiska stabilitet och hälsa har speciellt betydelse vid bedömning av lämplighet som adoptivföräldrar, då adoptivbarn har extra stora behov av psykiskt stabila och trygga föräldrar. Hälsobolaget har stor erfarenhet av att hjälpa föräldrar genom adoptionsutredningen för en framgångsrik adoption.

Erfaren samtalspartner genom adoptionsprocessen

Se den psykologiska utredningsprocessen som en möjlighet till samtal om alla de frågor och funderingar som väcks vid en adoption – att som blivande adoptivföräldrar få prata om allt man funderar på med en erfaren psykolog brukar vara mycket värdefullt.

Boka tid för konsultation eller adoptionsintyg

Klicka nedan för intresseanmälan. Eller ring direkt för att boka tid – 0771-35 43 30.

INTRESSEANMÄLAN