Bli kund

Bli avtalskund – få både förtur och bättre priser på företagshälsovård!

Du väljer själv om du vill ingå avtal med oss eller endast köpa enstaka tjänster. Men som avtalskund har vi möjlighet att ta ett helhetsgrepp över företagets hälsa, vilket gör det enklare att sedan göra punktinsatser. Med en löpande och kontinuerlig kontakt blir kvaliteten på insatserna och därmed också resultatet bättre.

Som avtalskund arbetar vi i team tillsammans med dig! Detta innebär att vi 1 gång per år går igenom din årsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet och de insatser som planeras att genomföras – kostnadsfritt!

Som avtalskund får du också 10% rabatt på timarvoderade tjänster och vi prioriterar dig i vår kalender. Skulle en olycka eller annan kris uppstå så finns det ett team som är redo att stötta dig och ditt företag.

Vi vet att det är svårt att hålla sig à jour gällande allt nytt som kommer inom arbetsmiljö, varav vi erhåller dig med nyhetsbrev, branschbevakning och andra erbjudanden så att du lättare kan hålla dig uppdaterad. Har du dessutom verksamhet eller anknytning till annan ort så är vi anknutna till RiksNära Företagshälsor, vilket ger tillgång till företagshälsovård i hela Sverige.

Oavsett om du är avtalskund eller inte, du betalar alltid endast för de tjänster och insatser du behöver.

Förutom åtgärder vi kommit överens om är du som arbetsgivare välkommen att när som helst höra av dig för exempelvis utbildningar eller andra punktinsatser.

Avtalskund
Kund
Förtur för snabbare tider
10% rabatt på Hälsobolagets tjänster (gäller ej utbildningar)
1 kostnadsfritt möte/år där vi går igenom årsplanen.
Branschbevakning (håller dig som kund uppdaterad)
Team som är redo när kris uppstår
Nyhetsbrev med erbjudanden och det senaste inom arbetsmiljö och hälsa
Tillgång till företagshälsovård i hela Sverige genom RiksNära Företagshälsor
Serviceavgift per år (från 3500 kr/år*)
Betala endast för de tjänster och insatser du behöver
Bli avtalskund och betala endast från 4 000 kr/år*.

(Tre månaders uppsägning)

Från 4 000 kr
0 kr
* Serviceavgiften per år baseras på ditt företags storlek.
1-10 anställda: 4 000 kr/år
11-50 anställda: 6 500 kr/år
51 och uppåt: 12 500 kr/år
Bli avtalskund

    Bli avtalskund – få både förtur och bättre priser på företagshälsovård!

      Välkommen till Hälsobolaget!