Bli kund

Låt oss bli din partner inom hälsa och arbetsmiljö

Dina anställda är ditt företags viktigaste och mest dyrbara resurs. Företagshälsan ska främja hälsa, förebygga ohälsa och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen: det står i arbetsmiljölagen. Det är också utifrån dessa riktlinjer som vi på Hälsobolaget arbetar – alltid med samma målsättning: Friskare människor!

 

Vår vision:
”Med lika mycket hjärta som hjärna driver vi vårt företag och erbjuder vi våra tjänster. Kunderna ska se oss som den bästa företagshälsan – kända för högsta kvalitet och servicegrad. Och att vi alltid finns nära till hands.”

Hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering

Hälsobolaget är experter på hur man skapar säkra, hälsosamma, glada, utvecklande och produktiva arbetsplatser, där personalen inte riskerar att skadas eller bli sjuka av arbetet. Vi jobbar på individ- grupp- och organisationsnivå och har tjugo års erfarenhet av konsultverksamhet inom hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

Godkänd anordnare av företagshälsa

Vi servar i dagsläget 400 bolag i näringslivet, några kommuner och är leverantör åt samtliga försäkringsbolag i Sverige. Hälsobolaget är en godkänd anordnare av Företagshälsa av Försäkringskassan, medlemmar i Sveriges Företagshälsor och medlemmar i RiksNära Företagshälsor.

Familjeföretag inom företagshälsa och sjukvård

Hälsobolaget drivs av systrarna Åsa Bjerdén och Anna Grundén. Tillsammans med vårt handplockade team erbjuder vi oberoende expertis med bred och djup kompetens och lång erfarenhet inom företagshälsa inklusive ledningsstöd och verksamhetsutveckling samt privatsjukvård.


Våra tjänster

Vi delar upp våra tjänster i kategorierna ”Friska insatser”, ”Förebyggande insatser” och ”Efterhjälpande insatser”. Några av våra vanligaste tjänster är:

  Friska insatser

 • Hälsoprofil
 • Webbaserad arbetsplatsprofil
 • Träning i grupp
 • Föreläsningar & workshops
 • Grupputveckling
 • Chefscoachning

  Förebyggande insatser

 • Hälsoundersökning
 • Lagstadgade undersökningar/Intyg
 • Arbetsrelaterad vaccination
 • Nyanställningsundersökning
 • Slumpvisa drogtester
 • Chefshandledning
 • Arbetsmiljökartläggning
 • Inventeringsmöte
 • Riskbedömningar
 • Utbildningar, exempelvis stress, sömn, vardagsbalans, HLR och arbetsmiljö.

  Efterhjälpande insatser

 • Chefsstöd
 • Stöd vid rehabilitering
 • Medicinska bedömningar
 • Kartläggningssamtal
 • Arbetsförmågebedömningar
 • Samtalsstöd
 • Stöd vid missbruk
 • Behandling vid smärta
 • Konfliktstöd
 • Kränkningsutredning
 • Krisstöd

Vårt team:

Företagssköterskor
Sjuksköterskor
Allmänläkare
Företagsläkare
Fysioterapeuter
Ergonomer
Hälsovetare
Beteendevetare
Psykologer
Organisationskonsulter
Arbetsmiljöingenjörer

På Hälsobolaget arbetar vi tvärprofessionellt och har därmed möjlighet att bedriva ett arbetsmiljöarbete utifrån ett helhetsperspektiv samt att erbjuda rätt kompetens för det specifika uppdraget.