Bli kund

Låt oss bli din partner inom hälsa och arbetsmiljö

Dina anställda är ditt företags viktigaste och mest dyrbara resurs. Företagshälsan ska främja hälsa, förebygga ohälsa och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen: det står i arbetsmiljölagen. Det är också utifrån dessa riktlinjer som vi på Hälsobolaget arbetar – alltid med samma målsättning: Friskare människor!

 

Vår vision

Hälsobolaget skall vara expert på att skapa säkra, hälsosamma, glada, utvecklande och produktiva arbetsplatser, där personalen inte riskerar att skadas eller bli sjuk av arbetet. Hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering är grunden i vår verksamhet och vi skall arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vi driver vår verksamhet med lika mycket hjärta som hjärna. Kunderna ska se oss som den bästa företagshälsan – kända för högsta kvalitet och servicegrad. Vi skall alltid finnas nära till hands.

Hälsobolaget är den lokala helhetsleverantören som erbjuder Företagshälsa och Privat sjukvård under ett och samma tak. Till oss är du alltid välkommen!

Tillsammans för friskare arbetsplatser

Vårt team är väl sammansvetsat med lång branscherfarenhet. Vi har funnits i 25 år – en tid som gett oss stor insikt om framgångsfaktorer för gott samarbete med våra kundföretag. Vi lägger stort fokus på nära dialog med dig som chef. Utgångspunkten för allt arbete är vårt gemensamma mål om en hälsosam arbetsplats!

Godkänd anordnare av företagshälsa

Vi servar i dagsläget 600 bolag i näringslivet, några kommuner och är leverantör åt samtliga försäkringsbolag i Sverige. Hälsobolaget är en godkänd anordnare av Företagshälsa av Försäkringskassan, medlemmar i Sveriges Företagshälsor och medlemmar i RiksNära Företagshälsor.

Familjeföretag inom företagshälsa och sjukvård

Hälsobolaget drivs av systrarna Åsa Bjerdén och Anna Grundén. Tillsammans med vårt handplockade team erbjuder vi oberoende expertis med bred och djup kompetens och lång erfarenhet inom företagshälsa och privat sjukvård.


Våra tjänster

Vi delar upp våra tjänster i kategorierna ”Friska insatser”, ”Förebyggande insatser” och ”Efterhjälpande insatser”. Några av våra vanligaste tjänster är:

  Friska insatser

 • Hälsoprofil
 • Hälsogrupp med fysisk aktivitet
 • Hälsoinventering
 • Webbaserad Arbetsplatsprofil
 • Föreläsningar & workshops, t ex Hälsosam livsstil, Arbetsglädje och Effektiva team
 • Grupputveckling
 • Chefscoachning
 • Träning i grupp

  Förebyggande insatser

 • Hälsoundersökning
 • Lagstadgade undersökningar/Intyg
 • Arbetsrelaterad vaccination
 • Nyanställningsundersökning
 • Slumpvisa drogtester
 • Chefshandledning
 • Arbetsmiljökartläggning
 • Inventeringsmöte
 • Riskbedömningar
 • Fysisk aktivitet på Recept (FaR)
 • Utbildningar, exempelvis Stresshantering, HLR och Första Hjälpen, Hot & Våld, Rehab och Arbetsmiljö.

  Efterhjälpande insatser

 • Chefsstöd
 • Stöd vid rehabilitering
 • Medicinska bedömningar
 • Kartläggningssamtal
 • Arbetsförmågebedömningar
 • Samtalsstöd
 • Stöd vid missbruk
 • Behandling vid smärta
 • Konfliktstöd
 • Krisstöd
 • Utredning vid misstanke om kränkande särbehandling

Vårt team:

Företagssköterskor
Sjuksköterskor
Allmänläkare
Företagsläkare
Fysioterapeuter
Ergonomer
Hälsovetare
Beteendevetare
Psykologer
Organisationskonsulter
Arbetsmiljöingenjörer

På Hälsobolaget arbetar vi tvärprofessionellt och har därmed möjlighet att bedriva ett arbetsmiljöarbete utifrån ett helhetsperspektiv samt att erbjuda rätt kompetens för det specifika uppdraget.