Bli kund

Vi utför medicinsk kontroll av personer med dykeriarbete.

Personer som arbetar med någon typ av dykeriarbete måste genomgå en lagstadgad medicinsk kontroll. Detta gäller för alla som utför arbete under vatten eller vid arbete med förhöjt tryck, exempelvis i en tryckkammare. En medicinsk kontroll hjälper till att se att det inte finns någon risk för skador eller annan ohälsa i dykeriarbetet.

Hälsoundersökningen ska göras innan arbetet påbörjas och därefter vart femte år (den som är 40 år eller äldre måste undersökas vartannat år).

Tjänstbarhetsintyg till arbetsgivare

En medicinsk kontroll är omfattande och läkaren undersöker såväl den psykiska som fysiska konditionen. Kontrollen resulterar i ett tjänstbarhetsintyg till arbetsgivaren.

BESTÄLL MEDICINSK KONTROLL DYKERIARBETE

När ska kontrollen genomföras?

Vid yrkesmässigt dykeriarbete.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?

1. Innan arbetet påbörjas
2. Vart 5:e år <40 år
3. Vart annat år >40 år
4. I samband med sjukdom eller olycksfall som kan påverkan förmågan vid dykeriarbete.

Hur går kontrollen till?
 1. Besök till företagssköterska
  Provtagning
  • Längd/vikt och BMI, blodvärde, blodsocker, blodtryck, puls, urinprov
  • Synkontroll och färgseende
  • Hörselkontroll
  • Spirometri
  • EKG
 2. Besök till läkare
  • Läkarundersökning• Arbets- EKG >45 år samt vid behov
  • Ev. remiss lungröntgen
 3. Tjänstbarhetsintyg utfärdas