Bli kund

Hälsoundersökning av personer som utsätts för kadmium är en lagstadgad medicinsk kontroll. Boka tid redan idag.

Hälsobolaget erbjuder lagstadgade medicinska kontroller där syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och naturligtvis även att förebygga att någonting sådant sker. För personer som exponeras för kadmium i sitt jobb, genomförs en obligatorisk hälsoundersökning.

Den medicinska kontrollen gäller alla som hanterar kadmium eller material där kadmium kan förekomma och där det finns en risk för exponering. Under hälsoundersökningen mäts även kadmiumhalten i blod och urin. Ett så kallat tjänstbarhetsintyg för bly utfärdas därefter.

Beställ medicinsk kontroll kadmium

När ska kontrollen genomföras?

Efter riskbedömning där exponeringen för kadmium ej bedöms försumbar.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?
 1. Innan arbetet påbörjas
 2. Återkommande med högst 3 års mellanrumBlodprov för biologisk exponeringskontroll ska även ske innan arbetet påbörjas och därefter med 6 månaders mellanrum.
Hur går kontrollen till?
 1. Bifoga riskbedömning till din beställning
 2. Läkarbesök
  • Genomgång av relevant historik inkl. aktuella och tidigare exponeringar
  • Klinisk undersökning
  • Blodtrycksmätning
  • Kontroll av eventuell förekomst av kadmium i urin
  • Kemisk diagnostik avseende njurpåverkan
 3. Biologisk exponeringskontroll genom analys av kvicksilverhalten i blodet.
 4. Tjänstbarhetsintyg utfärdas