Bli kund

Krav på återkommande medicinsk kontroll?

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och naturligtvis även att förebygga att någonting sådant sker. Hälsobolaget utför dessa kontroller och ser till att tillhörande tjänstbarhetsintyg utfärdas.

Vilka medicinska kontroller som måste utföras varierar beroende på personalens arbetsuppgifter och regleras till stor del av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Det finns även medicinska kontroller som regleras av andra myndigheter.

Läkarundersökning ingår

I de flesta medicinska kontroller ingår läkarundersökning med någon form av provtagning såsom blodprov, urinprov, röntgenundersökning, spirometriundersökning eller arbets-EKG.

Hälsobolaget hjälper dig att identifiera, planera, genomföra och följa upp de medicinska kontroller som gäller för just ditt företag.

 


Medicinska kontroller

Vid följande arbeten skall du som arbetsgivare anordna medicinska kontroller, men den anställde kan välja att avstå:


Övriga intyg och medicinska bedömningar

Det finns även andra arbeten som kräver intyg eller där medicinsk bedömning rekommenderas, men som ligger utanför AFS 2019:3. Det gäller arbeten med:


Vill du veta mer om lagstadgade medicinska kontroller?

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa om vilka medicinska kontroller som måste utföras, vilka som ska erbjudas och vad arbetsgivaren är skyldig att erbjuda de anställda.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets regler kring Systematiskt miljöarbete

Övergripande föreskrift om medicinska kontroller i arbetslivet »

Det finns även krav på intyg som regleras av andra myndigheter än Arbetsmiljöverket. Bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen står bakom dessa.

Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens sida »

Transportstyrelsens regelverk hittar du här »