Bli kund

Att vara chef är ett yrke i sig – vi finns här för chefs- och ledningsstöd

På Hälsobolaget arbetar vi tillsammans med blivande, nya och seniora chefer samt alla däremellan. Ibland även med personer som har ledar- och nyckelfunktioner.

Organisations- och ledarstöd

Som chef kan du behöva stöd kring alltifrån din egen situation som chef till medarbetaransvar, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Och ibland kan det handla om själva ledarskapet – hur du kan utveckla det och få förståelse för hur beteenden påverkar grupper och organisationer.

ORGANISATION OCH LEDARSTÖD

Är du chef? Då är det dags att ta hand om dig själv också.

Att vara chef innebär mycket ansvar och inte sällan krävs det tid, engagemang och mod för att föra verksamheten framåt. Vi tror att alla chefer är överens om vikten om att värna om sin personal för att lyckas, men vi vet också hur lätt det är att glömma bort sig själv. Därför har vi tagit fram tjänsten chefshälsa – med fokus på dig som chef, men också på dig som person.

chefshälsa

Låt oss hjälpa dig att ta fram policys som passar er verksamhet

Policyarbetet kan vara både krångligt och till och med övermäktigt. Det sker mycket i vår arbetsmiljö och det kan vara svårt att hålla sig à jour. Dock underlättar en välarbetad policy arbetet med att alla arbetar lika på ledande nivå och det är gott att luta sig mot när det blåser. Låt oss hjälpa dig att arbeta igenom ditt policybibliotek eller enstaka policy, oavsett så finns vi som bollplank.

policystöd

education-img

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud (AMU)

Målet med Hälsobolagets arbetsmiljöutbildning är att ge dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud ökad kunskap kring Arbetsmiljölagen och hur SAM-arbetet hanteras i vardagen – vem som gör vad och varför.
Område
Framgångsrik chef
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

”Tänk om jag har fel?” Föreläsning om beroende i arbetslivet

En föreläsning om beroende i arbetslivet. Tillsammans tar vi ett omtag kring de viktiga frågorna om hur man som chef ska agera när man misstänker att en person har hamnat i ett missbruk. Genom att sätta in rätt insatser tidigt ger det inte bara en ekonomisk vinst för organisationen – det räddar också liv.
Område
Framgångsrik chef
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Vad gömmer sig bakom skärmen? – Det ökade bruket av alkohol och droger i pandemins fotspår

Är du chef och behöver kunskap gällande alkohol och droger? Under en 2 timmars lång föreläsning går vi igenom ny forskning, tidiga tecken men framförallt hur du som arbetsgivare kan agera när du misstänker att en medarbetare hamnat i missbruk.
Område
Framgångsrik chef
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Hållbar och hälsosam chef

Om hjärnsmart ledarskap – neuroledarskap, arbetsglädje och hjärnsmart arbetsplats. Övningen: chefs/arbetslinjen: - Om målbild, hinder, nyckelbeteenden och diket eller gnällrondellen.
Område
Framgångsrik chef
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Ledarutveckling som ger resultat på sista raden!

Ledarutveckling när den är som effektivast. Allt börjar med beteenden. Detta är ledarutvecklingen som får dig som chef/ledare att förstå beteenden och hur man skapar förändring på riktigt. För dig som vill få saker att hända både i ditt ledarskap och i din verksamhet. Du får de främsta ledarskapsverktygen som låser upp för beteendeförändring och skapar verklig förändring på riktigt med resultat på sista raden!
Område
Framgångsrik chef
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Utbildning i Arbetslivsinriktad rehabilitering

Känns rehabilitering invecklat och komplicerat? Vill du få stöttning i hur du kan strukturera och förenkla ditt arbetssätt för att få en effektiv, enkel och säker rehabilitering? Vet du om att du är skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete? Inte? Lugn, vi hjälper dig att fylla på din kunskapsbank gällande rehabilitering utifrån enskilda medarbetarärenden men även mer övergripande.
Område
Framgångsrik chef
Pris
Offert
Boka
education-img

Riskbruk i arbetslivet – Alkohol och droger

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att det finns riktlinjer och rutiner för att kunna hantera situationer som uppstår när en medarbetare uppträder påverkad på arbetsplatsen. Denna utbildning tar upp hur alkoholbruk påverkar arbetsprestationen samt hur missbruk ska hanteras.
Område
Framgångsrik chef
Pris
Offert
Boka