Bli kund

”Tänk om jag har fel?”

Vi vågar påstå att din magkänsla alltid har rätt! Lita på den.

Därför bjuder Hälsobolaget tillsammans med samarbetspartner in till en föreläsning om beroende i arbetslivet. Tillsammans tar vi ett omtag kring de viktiga frågorna om hur man som chef ska agera när man misstänker att en person har hamnat i ett missbruk. Genom att sätta in rätt insatser tidigt ger det inte bara en ekonomisk vinst för organisationen, vi räddar också liv.

Bakgrund

Vi vet att yttre faktorer påverkar oss starkt, vissa mer än andra. I oroliga tider ökar oftast bruket av alkohol och droger. Och flera avskärmar sig också via spel som kan ge enorma ekonomiska följder. Vi ser också att positiva arbetsplatsdrogtester har ökat med 150 % de senaste åren. En miljon svenskar tar narkotikaklassade och vanebildande tabletter.

23% av era medarbetare uppfyller ett till sju beroendekriterier. Dessa 23% innebär för er som arbetsgivare en kostnad på 115 000kr per person och år. Absoluta merparten av dessa rekommenderas fel insatser då man inte fångat upp vad det riktiga bekymret är. Vilket kan landa på mångmiljonbelopp, något ni som arbetsgivare bekostar.

Upplägg

Under en halvdags föreläsning kommer Philip Kahm och Axel Gudmundsson från Ljung & Sjöberg berätta om hur du kan agera om du misstänker att en av dina medarbetare dricker eller spelar för mycket eller tar droger. De har lång erfarenhet av beroendevård och hur man kan agera som arbetsgivare för att stötta personen på ett bra vis, men också hur man kan arbeta förebyggande.

Vi kommer också gå igenom tidiga signaler och hur man som kollega kan agera för att stötta personen.

Varmt välkommen!